Liitumine

 

Hea noortekeskuse esindaja

Meil on hea meel, et kaalute liitumist Eesti ANK-ga.

Palume kindlasti tutvuda meie põhikirja, arengukava ja Eesti ANK töökorraga.

Kui teil on kindel soov meiega liituda, tuleb Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liikmeks astumisel esitada järgmised juriidilise isiku poolt allkirjastatud dokumendid:

  • vabas vormis avaldus;
  • kinnitatud põhimääruse (kirja) koopia;
  • linna-, vallavolikogu otsus või MTÜ kirjalik juhatuse otsus EANKisse liikmeks astumise kohta (istungi või koosoleku protokollist väljavõte);
  • registrikaardi koopia või volikogu otsus asutamise kohta;
  • kirjalik otsus volitatud esindaja määramisest ning tema nõusoleku kinnitus.

Materjalid saata postiaadressile Veski 4, Põltsamaa 48106 (lisage märksõna “EANK liitumine) või e-mailile ank@ank.ee.

Küsimuste tekkimisel või probleemide korral palun kirjutage aadressil ank@ank.ee või helistage telefonil 5808 4101.

ANK postiloendiga liitumine

Liitumiseks avatud noortekeskuste postiloendiga saada sooviavaldus aadressile ank@ank.ee. Avalduses palume ära märkida organisatsiooni ja esindaja nime ning e-maili aadressi.

Eesti ANK liikmemaks

28.03.2018 Eesti ANK liikmete üldkoosolekul kinnitatud Eesti ANK liikmemaks on 200€, mis sisaldab üht struktuuriüksust ja iga järgneva tegutseva struktuuriüksuse kohta  25€ lisa.