Liitumine

Hea noortekeskuse esindaja

Meil on hea meel, et soovite liituda Eesti ANK-iga!

Eesti ANK liikmetel on võimalus osaleda ühenduse tegevustes, kasutada Logiraamatut, osaleda koolitustel ja kohtumistel, olla osa üle-eestlisest avatud noortekeskuste võrgustikust, kaasata oma töösse rahvuvsvahelisi vabatahtlikke ning saada osa ravhsvahelisest noorsootööst, võtta SOS-sessioone ja palju muud!

Palume kindlasti tutvuda meie põhikirja, arengukava ja Eesti ANK töökorraga.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liikmeks astumiseks tuleb esitada järgmised juriidilise isiku poolt allkirjastatud dokumendid:

  • vabas vormis avaldus;
  • kinnitatud põhikiri või põhimäärus või selle kinnitatud koopia;
  • linna-, vallavolikogu või MTÜ juhatuse otsus EANK-i liikmeks astumise kohta (sobib ka istungi või koosoleku protokoll või väljavõte protokollist).

Materjalid saata e-mailile ank@ank.ee.

Eesti ANK jätab endale õiguse vajadusel lisainfot ja/või -dokumente küsida.

Küsimuste tekkimisel või probleemide korral palun kirjutage aadressil ank@ank.ee või helistage telefonil 53014743.

Eesti ANK liikmemaks

28.03.2018 Eesti ANK liikmete üldkoosolekul kinnitati Eesti ANK liikmemaks 200€. See sisaldab üht struktuuriüksust, iga järgneva struktuuriüksuse kohta lisandub 25€.