Liitumine

Hea noortekeskuse esindaja

Meil on hea meel, et soovite liituda Eesti ANK-iga!

Palume kindlasti tutvuda meie põhikirja, arengukava ja Eesti ANK töökorraga.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liikmeks astumiseks tuleb esitada järgmised juriidilise isiku poolt allkirjastatud dokumendid:

  • vabas vormis avaldus;
  • kinnitatud põhimääruse (kirja) koopia;
  • linna-, vallavolikogu otsus või MTÜ kirjalik juhatuse otsus EANK-i liikmeks astumise kohta (istungi või koosoleku protokollist väljavõte).

Materjalid saata e-mailile ank@ank.ee.

Küsimuste tekkimisel või probleemide korral palun kirjutage aadressil ank@ank.ee või helistage telefonil 5301 4743.

Eesti ANK liikmemaks

28.03.2018 Eesti ANK liikmete üldkoosolekul kinnitati Eesti ANK liikmemaks 200€. See sisaldab üht struktuuriüksust, iga järgneva struktuuriüksuse kohta  lisandub 25€.