Tutvustus

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK) on üleriigiline eestkosteorganisatsioon, mis ühendab Eestis asuvaid noortekeskusi. Eesti ANK asutati 9. november 2001. Ühendusse kuulub 13.09.2021 seisuga 81 liiget 231 noortekeskusega.

Eesti ANK registriaadress: Veski 4, 48106 Põltsamaa

Äriregistrikood: 80165169

Pangaandmed: SWEDBANK EE312200221019340323

 

EESTI ANK EESMÄRK

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse eesmärk on luua Eesti avatud noortekeskuste võrgustik ja toetada liikmete tegevust.

Eesmärgi saavutamiseks:

 • tegeleme avatud noortekeskuse mudeli väljatöötamise ja arendamisega;
 • kaitseme noortekeskuste ja nende töötajate huvisid ning esindame neid;
 • teeme koostööd riigi ja kohalike omavalitsustega, noorteorganisatsioonidega Eestis ja välismaal ning teiste noorsootööga seotud institutsioonidega;
 • vahendame koolitust ja enesetäiendust (välja arvatud litsentseeritud tegevus);
 • koordineerime noortekeskuste koostööd;
 • korraldame infovahetust;
 • räägime kaasa riikliku noorsoopoliitika kujundamisel.

Eesti ANK töösuunad:

 • toetame uute noortekeskuste arendamist;
 • organiseerime seminare ja koolitusi;
 • arendame ja kutsume rahvuslikke ja rahvusvahelisi projekte;
 • oleme partner noorsoopoliitika kujundamisel riiklikul ja kohalikul tasandil.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse esindajad kuuluvad järgmistesse koosseisudesse:

 • ENL Osaluskogude projektifondi kolleegium (Riin Luks);
 • Erasmus+ noortevaldkonna valikukomisjon (Riin Luks);
 • Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ hindamiskomisjon (Kerli Kõiv);
 • Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ juhtkomitee (Kerli Kõiv);
 • Euroopa Nõukogu Noortekeskuste Kvaliteedimärgi platvorm (Heidi Paabort);
 • Euroopa Solidaarsuskorpuse valikukomisjon (Riin Luks);
 • Huvitav Kool Nõukoda (Heidi Paabort);
 • Noorsootöötajate kutsekomisjon, Harno (Riin Luks);
 • Noorsootöötajate tunnustuskomisjon (Ege Enok);
 • Noortegarantii juhtgrupp (Heidi Paabort);
 • Noorteinfo juhtgrupp (Riin Luks);
 • Noorte Keskkonnanõukogu (Carolyn Mets);
 • Nutika noorsootöö ümarlaud (Kadi Laaneots);
 • School to work võrgustik (Heidi Paabort, Kerli Kõiv);
 • Tartu noorsootöö valdkonna projektide ja programmide hindamiskomisjon (Kadi Laaneots);
 • Tartu Ülikooli Narva Kolledži noorsootöö õppekava komisjon (Kerli Kõiv, Heidi Paabort);
 • Tartu Ülikooli Väärtusprogrammi nõukogu (Heidi Paabort);
 • Vabaühenduste Liit (Riin Luks).