Tutvustus

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK) on üleriigiline eestkosteorganisatsioon, mis ühendab Eestis asuvaid noortekeskusi. Eesti ANK asutati 9. novembril 2001. aastal. 31.03.2017 seisuga kuulub ühendusse 97 liiget 154 noortekeskusega.

Eesti ANK registriaadress: Veski 4, 48106 Põltsamaa

Äriregistrikood: 80165169

Pangaandmed: SWEDBANK EE312200221019340323

 

EESTI ANK EESMÄRK

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse eesmärk on luua Eesti avatud noortekeskuste võrgustik ja toetada liikmete tegevust.

Eesmärgi saavutamiseks:

 • tegeleme avatud noortekeskuse mudeli väljatöötamise ja arendamisega;
 • kaitseme noortekeskuste ja nende töötajate huvisid ning esindame neid;
 • teeme koostööd riigi ja kohalike omavalitsustega, noorteorganisatsioonidega Eestis ja välismaal ning teiste noorsootööga seotud institutsioonidega;
 • vahendame koolitust ja enesetäiendust (välja arvatud litsentseeritud tegevus);
 • koordineerime noortekeskuste koostööd;
 • korraldame infovahetust;
 • räägime kaasa riikliku noorsoopoliitika kujundamisel.

Eesti ANK töösuunad:

 • toetame uute noortekeskuste arendamist;
 • organiseerime seminare ja koolitusi;
 • arendame ja kutsume rahvuslikke ja rahvusvahelisi projekte;
 • oleme partner noorsoopoliitika kujundamisel riiklikul ja kohalikul tasandil.

 

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse esindaja kuulub järgmistesse koosseisudesse:

 • European Confederation of Youth Clubs (ECYC);
 • Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ juhtkomitee (liige Heidi Paabort, asendusliige Kerli Kõiv);
 • Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ hindamiskomisjon (Kristi Kruus, Kerli Kõiv);
 • Huvitav Kool Nõukoda (Heidi Paabort);
 • ENL Osaluskogude projektifondi kolleegium (Kerli Kõiv);
 • Noorsootöötajate kutsekomisjon, ENTK (Marek Mekk);
 • Euroopa Nõukogu Noortekeskuste Kvaliteedimärgi platvorm (Heidi Paabort);
 • Nutika noorsootöö kontseptsiooni loomine (Merlis Pajustik);
 • Noorsootöötajate tunnustuskomisjon (Kristi Paas);
 • Väärtusprogrammi nõukogu (Heidi Paabort);
 • Vabatahtliku Tegevuse Võrgustik (Heidi Paabort).