Missioon+Visioon

Visioon 2020

Aastal 2020 on Eesti ANK jätkusuutlik ja mõjukaim noortevaldkonna eestkosteorganisatsioon, kelle ettepanekutega arvestatakse noortepoliitika kujundamisel ning kelle tegevustesse panustab aktiivselt 75% Eesti noortekeskustest.

Missioon

Kõik noortekeskuste heaks.

Põhiväärtused

Koostöövalmidus

Liikmete kaasatus

Läbipaistev juhtimine

Noorte võrdsed võimalused

Noorsootöötaja kutse väärtustamine

Noortekeskuste kontseptsiooni tunnustamine

Paindlikkus ja võime kohaneda ühiskonnas toimuvate muutustega