Järgmine samm

Projektikonkursi „Järgmine samm“ eesmärk on toetada noorte omaalgatust ning ettevõtlikkust, et pakkuda võimalusi kogukondlike kitsaskohtade lahendamisel. Konkursi fookusteemad on vaimse tervise, rohe- ja digipöörde võimalused kohalikul tasandil. II vooru prioriteediks on ka solidaarsust ja hoolivust suurendavad omaalgatuslikud projektid, mis muuhulgas tugevdavad koostööd Eesti ja Ukraina noorte vahel. Nimetatud konkursi kaudu omandatakse uusi oskusi, saadakse uusi kogemusi ja kontakte ning arendatakse ettevõtlikkust.

Esita oma idee SIIN!

 • Projektikonkurss on avatud noortele üle-Eesti vanuses 7-26;
 • Ühe projekti maksimaalne toetussumma on 2000€;
 • I voorus tuleb projektiidee kavand esitada 14. veebruariks;
 • II voorus tuleb projektiidee kavand esitada 18. aprilliks;
 • Esialgse ideekavandi esitamise järgselt võtab sinuga ühendust Järgmise sammu mentor, kellega idee hindamiseks läbi mõtestada ja tagasiside põhjal täpsustada;
 • Esialgse idee esitamisel saab vormis märkida, kui ei soovi konkursi poolt määratud mentorit või kui soovitakse idee edastada otse lõpp-hindamisele. Viimasel juhul projektiideele tagasisidet ei saadeta;
 • I voorus tuleb nõustatud idee esitada 28. veebruariks;
 • II voorus tuleb nõustatud idee esitada 2. maiks;
 • Mõlema vooru projektitegevused peavad olema lõppenud 28. augustiks 2022, sh esitatud aruanne;
 • Aruande esitamise formaat lepitakse kokku ja kinnitatakse mentoriga või konkursi koordinaatoriga;
 • Projekti toetusleping sõlmitakse juriidilise isikuga (kohalik omavalitsus, noortekeskus, kool, MTÜ vms). Juriidiline isik ei pea olema kinnitatud esialgse ideekavandi esitamise ajaks (v.a juhul, kui soovid idee esitada otse lõpp-hindamisele), sellega toetab vajadusel mentor.
 • Projektiideid hindab kuueliikmeline hindamiskomisjon vastavate hindamiskriteeriumite alusel.
 • Hindamiskriteeriumite alusel moodustub pingerida, mille põhjal selguvad toetuse saajad.
 • Tagasiside toetuse mitte-saajatele laekub taotluses märgitud e-posti aadressile kümne tööpäeva jooksul tulemuste avaldamise kuupäevast.

Tegevuste elluviimist rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Haridus- ja Noorteameti poolt.

Lae juhend alla SIIT!

Ave-Liis Kivest

Mina olen Ave-Liis Kivest, Viimsi Noortekeskuse projektijuht ning Tallinna Ülikooli noorsootöö korralduse eriala tudeng. Varasemalt olen tegutsenud noorte osaluskogudes, toetanud noorte osaluskogude tööd, koordineerinud projektifondi tööd, kirjutanud projekte ning andnud teadmisi edasi noortele projektikirjutajatele. Seetõttu saan öelda, et minu südameteemadeks noorsootöös on noorte osalus ja ettevõtlikkus.

 

 

Eliise Lepp

Hei! Mina olen Eliise Lepp, Tallinna Ülikooli noorsootöö eriala kolmanda kursuse tudeng ja Lääneranna Noortekeskuse noorsootöötaja. Olen rõõmsameelne, aktiivne, abivalmis ja väga õpihimuline.

Minu kokkupuude omaalgatustega sai alguse aastal 2016, kui kirjutasin aktiivse noorena Nopi Üles projekti fondi oma esimese projekti. Esimese projekti kirjutamine ei olnud raske, eriti kuna mul oli kõrval toetavad inimesed ja vägev meeskond.

Mentori töö otsustasin vastu võtta, kuna soovin lisaks enda valla noortele ka teiste valla noortele toeks olla nende esimese projekti kirjutamisel.

 

Geter Ehrenpreis

Mina olen Geter – Keila noortekeskuses noorsootöötaja, Keila noortelehe juhendaja ja noorsootöötudeng. Olen noorsootöös tegutsenud nüüdseks 6 aastat ja olen endiselt seisukohal, et noored on ägedad ja noorte lennukaid ideid tuleb toetada. Olen varasemalt noortealgatusi toetanud pigem kohalikul tasemel läbi igapäevatöö, kuid eelmisel aastal sain võimaluse olla Tulevik on TÄNA! projektikonkursi koordinaatorina.

 

Karoliine Aus

Mina olen Karoliine. Pärnumaa Noorsootöö Keskuse tegevjuht ning MTÜ Tunne eestvedaja ja koolitaja. Samuti õpin Tallinna Ülikoolis noorsootööd. Olen noortevaldkonnas noore ja noorsootöötajana toimetanud juba üle kümne aasta ning selle aja jooksul kirjutanud ja ellu viinud kuskil paarkümmend projekti. Oma kogemuslooga olen saanud panustada ka Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku ühisesse ettevõtmisesse projektijuhtimise videokoolituste sari, mis võib toetada noori ka “Järgmine samm” projekti kirjutamisel ja elluviimisel.

 

Veera Jegorova

Minu nimi on Veera Jegorova, olen Tallinna Ülikooli magistrant, õpin noorsootöö juhtimist ning töötan noortekeskuses Youth Club Active noorsootöötajana. Olen noorsootööga kursis 2010. aastast, aktiivselt sellega tegelenud alates 2018. aastast.

Mulle meeldib noorsootöö juures uskumatult andekad noored, nende toetamine ja abistamine.

Hetkel tegelen projektisuunaga, seega aitan noortel aktiivselt nende ideid realiseerida, tutvustan võimalusi ja toetan neid kõikides etappides. Kahjuks ei tea veel paljud, et on olemas fonde ja rahastust, mis on mõeldud teie unistuste elluviimiseks ja ühiskonna paremaks muutmiseks. Minu peamine eesmärk on aidata Eesti venekeelsetel noortel olla kuuldud ja toetada neid nende ideede elluviimisel. Ärge jätke oma võimalust kasutamata, kogu maailm on teie kätes ja ma olen siin, et anda teile enesekindlust!

Меня зовут Вера Егорова, я студент магистратуры Таллиннского университета  и учусь управлению молодежной работы, а также работаю молодежным работников в молодежном центре Youth Club Active. С молодежной работой знакома с 2010 года, а активно заниматься стала ей с 2018 года.

Все, что я люблю в  молодежной работе – это невероятно талантливую молодежь, поддерживать их и быть для них полезной.

В настоящее время занимаюсь проектным направлением, поэтому активно помогаю ребят реализовать их идеи, знакомлю их с вохможностями и поддерживаю на протяжении всех этапов. К сожалению, не все до сих пор знают, что есть фонды и финансирование, которое предназначено для того, чтобы ваши мечты сбывались, а общество становилось лучше.  Моя главная цель – помочь русскоязычной молодежи в Эстонии быть услышанной и поддержать их в реализации их идей. Не упускайте свою возможность, весь мир в ваших руках, а я протяну вам 3-тью руку, чтобы придать вам уверенности!

Kontakt:
Riin Luks
riin.luks@ank.ee
58083744