Heidi Paabort

heidi.paabort@ank.ee
Noortegarantii NEET-noorte tugimeetme programmijuht
+ 372 5809 1010
Heidi Paabort vastutab Eesti ANKis NEET-noorte tugimeetme juhtimise eest. Lisaks panustab Heidi erinevate võrgustike töödesse nagu Huvitav Kool, Väärtuskasvatuse nõukogu, Noortegarantii juhtgrupp, Vabatahtliku Tegevuse Võrgustik jpm.