Heidi Paabort

heidi.paabort@ank.ee
Noortegarantii tugimeetme "Noorte Tugila" programmijuht
+ 372 5809 1010
Heidi Paabort vastutab Eesti ANKis tugimeetme "Noorte Tugila" juhtimise eest. Lisaks panustab Heidi erinevate võrgustike töödesse nagu Huvitav Kool, Väärtuskasvatuse nõukogu, Noortegarantii juhtgrupp, Vabatahtliku Tegevuse Võrgustik jpm.