Heidi Paabort

heidi.paabort@ank.ee
Tegevjuht, tugimeetme "Noorte Tugila" juht
+ 372 5809 1010
Heidi Paabort vastutab Eesti ANKis ühenduse ja tugimeetme "Noorte Tugila" juhtimise eest. Lisaks panustab Heidi erinevate võrgustike töödesse nagu Huvitav Kool, Väärtuskasvatuse nõukogu, Noortegarantii juhtgrupp, Vabatahtliku Tegevuse Võrgustik jpm.