Kerli Kõiv

kerli.koiv@ank.ee
Juhatuse esimees, Noortegarantii NEET-noorte tugimeetme kvaliteedijuht
5558 3134