Nädal 49: 30.11. – 04.12.2020

30.november

Tegevjuht Maivi Liiskmann osaleb koostöökohtumisel ENL-i ja ENK-iga.

1. detsember

Toimub “Avatud noorsootöö ABC” teise kursuse vahekohtumine.

2. detsember

Tegevjuht Maivi Liiskmann osaleb Erasmus+ infoseminaril.

Nopi Üles projektijuht Riin Luks osaleb Innosprindi innotiimis.

3. detsember

Noortegarantii tugimeetme programmijuht Heidi Paabort osaleb Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži loengus “Sissejuhatus sotsiaaltöösse”, kus tutvustab noosootöö kaudu elluviidavaid toetavaid tegevusi noortele, kes ei õpi ega tööta.

4. detsember

Tegevjuht Maivi Liiskmann ja büroojuht ning ESK koordinaator Kadi Laaneots osalevad koostöökohtumisel partneritega Sloveeniast, Bulgaariast ja Norrast.

Tegevjuht Maivi Liiskmann osaleb “Laste vaimne tervis ja heaolu” ümarlauas.

Noortegarantii tugimeetme programmijuht Heidi Paabort osaleb Tartu Ülikooli “Kogukondade arendamise ja sotsiaalse heaolu õppekava” kogukondade arendamise poliitikaraamistiku praktikute päeval, kus tutvustab noosootöö kaudu elluviidavaid toetavaid tegevusi noortele, kes ei õpi ega tööta.