Nädal 19: 06.05.-12.05.19 Eesti ANKis

07.05

  • Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov osaleb VÕTA ühendvõrgustiku kohtumisel “VÕTAme ette” Tallinnas. Kohtumise eesmärk on tutvustada VÕTAga seotud arenguid erinevatel haridustasemetel ja jagada kogemuslugusid, soodustamaks heade praktikate levimist, valdkondade ülest koostööd, arutelu ja ideekorje VÕTA materjalide loomiseks ja/või uuendamiseks.
  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib läbi coachingu- ja supervisioonisessioone noorsootöötajatega Skype is.

08.05

  • Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov osaleb avalike teenuste arendamise programmi I seminaril Tallinnas. Noorsootöö teenuse arendamise meeskonda kuuluvad Eesti Noorsootöö Keskuse, Eesti Noorteühenduste Liidu, Siseministeeriumi, SANA, Eesti Töötukassa ja Eesti ANK esindajad.

09.05

  • Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov osaleb avalike teenuste arendamise programmi I seminaril Tallinnas. Noorsootöö teenuse arendamise meeskonda kuuluvad Eesti Noorsootöö Keskuse, Eesti Noorteühenduste Liidu, Siseministeeriumi, SANA, Eesti Töötukassa ja Eesti ANK esindajad.
  • Eesti ANK juhatuse esimees Kerli Kõiv osaleb Tartu Ülikooli koolitusel 360* tagasiside meetodi praktiline seminar.
  • Nopi Üles projektijuht Riin ja noorsootöötaja Carolyn osalevad Hiiumaa Noorsootöö Keskuse nõustamisteenistuse 12.sünnipäeval, kus viivad läbi töötoa-minikoolituse projektinduse teemal.