Nädal 1: 01.01 – 07.01.2018 Eesti ANKis

Eesti ANK juhatus ja meeskond soovib kõikidele liikmetele ja koostööpartneritele koostöörikast ning edukat uut aastat!

Neljapäev, 04.01

 • Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov ja juhatuse liige Marek Mekk viivad läbi koolitust ANK-konkurss 2018 info- ja koolituspäeval Rakveres.
 • Eesti ANK juhatuse korraline koosolek toimub Tartus, kohvik Pierre kell 17.00.

Päevakord:

 1. Ühenduse juhtimine – Kerli Kõiv;
 2. Eesti ANK üldkoosoleku ettevalmistus – Kerli Kõiv;
 3. Eesti ANK prioriteedid aastal 2018 – Ivika Uslov;
 4. Muud küsimused – Kerli Kõiv.

Reede, 05.01

 • Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov ja rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt viivad läbi koolitust ANK-konkurss 2018 info- ja koolituspäeval Tartus.

Teised tegevused sel nädalal Eesti ANKis:

 • Eesti ANK Noorte Tugila programmijuht Heidi Paabort ja Noorte Tugila teenuse kvaliteedijuht Kerli Kõiv koostavad sel nädalal Noorte Tugila 2017. aasta-aruannet ja perioodi 01.09-31.12.2017 vahearunnet. 31.12.2017 seisuga on programmi sisenenud 4207 noort ja programmi eelfaasis on ~200 noort. Noorte Tugila teenus on tagatud 54 omavalitsuses üle Eesti.
 • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa teeb ettevalmistusi HMN poolt toetatud projekti „Kogemuste kullaproov“ raames taotlusvooru avamiseks juhtidele ja meeskondadele, kes soovivad käesoleval aastal teha koostööd coachiga; panustab projekti „Selge suund“ kokkuvõtete tegemisse.
 • Eesti ANK rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt tegeleb rahvusvaheliste projektidega seotud jooksvate ülesannetega ning büroojuhi ülesannete üleandmisega.
 • Nopi Üles projektijuht Riin Luks tegeleb sellel nädalal aasta aruande koostamise ning individuaalsete nõustamistega noortele.