Nädal 10: 08.03 – 14.03.2021

8. märts

Noortegarantii tugimeetme esindajad Kerli Kõiv ja Heidi Paabort osalevad rahvusvahelise uuringuprojekti UPLIFT kohtumisel.

9. märts

Toimub Ida-Eesti noorteinfo töötubade koolitus, koolitajaks Riin Luks, koostööpartner MTÜ ESN.

Noortegarantii tugimeetme esindajad Kerli Kõiv ja Heidi Paabort osalevad rahvusvahelise COST-võrgustiku kohtumisel.

10. märts

Eesti ANK esindajad osalevad Tartu ÜK Ühiskonnateaduste instituudi avalikus loengus “Teadusest era- ja avalikku sektorisse ning igaühe koju – karid ja sillaehitus”.

Toimub Eesti ANK juhatuse koosolek.

11. märts

Rahvusvaheliste suhete juht Kadi Laaneots osaleb ESK strateegiliste partnerite Check-up kohtumisel.

EANK mentorid osalevad TÜ Narva Kolledži Kutseala kogukond kohtumisel.