Nädal 10: 2.03-8.03.2020 Eesti ANKis

02.03

  • Eesti ANK tegevjuht Maivi Liiskmann võtab vastu rahvusvahelise partnerorganisatsiooni Islandilt. Õppevisiit toimub programmi Youth worker mobility raames.

03.03

  • 3.-4. märtsil osaleb Eesti ANK Noortegarantii tugimeetme programmijuht Heidi Paabort Omavalitsusjuhtide arenguprogrammis Tartus, mille III moodul keskendub hariduse- ja noorsootöö teemadele.

05.03

  • Eesti ANK tegevjuht Maivi Liiskmann ja ESK vabatahtlike kordinaator Kadi Laaneots kohtuvad ENTK väliskülalistega Moldovast, kus antakse ülevaade Eesti ANK tegevustest.

06.03

  • Eesti ANK juhatuse liige Marek Mekk osaleb noortekeskuste mõjuhindamise koosolekul.
  • Eesti ANK Noortegarantii tugimeetme meeskond osaleb Rakvere valla ühisseminari planeerimiskoosolekul.
  • Nopi Üles programmijuht Riin Luks osaleb Ideepahvaku koosolekul SANAs Tallinnas.

07.03

  • 7.-8. märtsil viib Eesti ANK läbi noortekoolitust “Minu elu” Elvas.