Nädal 10: 6.03-12.03.17

2017.aastal tähistatakse Eestis Laste- ja noorte kultuuriaastat. Eesti ANK soovib selle raames tutvustada oma liikmete noortekeskusi, et näidata, millised võimalused on lastel ja noortel üle Eesti.

Sel nädalal on meil hea meel tutvustada Keila Noortekeskust.

Keila Noortekeskus saab 1.oktoobril 15. aastaseks. Nagu üks tavaline pubekas, on nemadki enda identiteedi otsingutel ja tegutsetakse muutuste tuules, mida juhib missioon luua noortele turvaline ja arengut toetav keskkond ning ülesanne toetada noori, et nad elus paremini hakkama saaks.

Selle kõige saavutamiseks on igapäevaselt toimetamas seitsmeliikmeline meeskond ja lisaks tegutseb terve rida ringijuhendajaid. Keila noortekeskuses tegutseb loodus- ja teadusring, kabering, fotoring, trummi- kitarri- ja basskitarriring, loovusering, automudelism, tüdrukute klubi ja noortealgatuslik Anime klubi. Töötatakse selle nimel, et aina suurema osa tegevustest moodustaks noortealgatused ja kõigis ettevõtmises oleks suurem noorte aktiivne osalus. Püüeldakse selle poole, et iga noor leiaks enda võimetele ja huvidele vastava enesearendamise võimaluse. Olgu selleks siis juhendatud huvitegevus või osaluskogu või lihtsalt tingimused iseseisvalt oma hobiga tegelemiseks või kasvõi väikeste sündmuste organiseerimine.  Oluline on eduelamus, eneseusk ja adekvaatne enesehinnang.

Kõige selle saavutamiseks on Keila linnas väga head tingimused ja võimalused, toimib koostöö noortega töötavate spetsialistide ja asutuste vahel ning on tugev omavalitsuse toetus.

Kergitades veidike muutuste tuulte katet, planeeritakse oma tegevust laiendada. Eesmärgiks on erinevate noortegruppide ja vanemate noorte osaluse suurendamisene, ning ettevõtlikkusele ja noortealgatustele soodsama pinna loomine. Plaane on, aga ei hõiska enne õhtut.

Keila noortekeskus on kõigile sõbralikult ja rahumeelselt käituvatele noortele, kes soovivad midagi huvitavat teha.

Eesti ANK soovitab lugeda:

Tööhõive teema on olnud viimasel ajal palju meedias ja Eesti ANK soovitab seetõttu lugeda: https://ank.ee/…/noorsootoost-ja-noorte-toohoivest-kasiraa…/. Käsiraamat “Noorsootööst ja noorte tööhõivest” paneb lugeja mõtlema noorsootöö ja noorte tööhõive kokkupuutepunktide üle , pakub välja lahendusi noorte töötuse vähendamiseks ning selgitab, kuidas saab kasutada programmi Euroopa Noored vahendina noorte jõustamiseks tööturul.

6.03

 • Eesti ANK tegev- ja tugimeetme Noorte Tugila juht Heidi Paabort osaleb Harjumaa ANK konkursi hindamiskomisjoni töös.

8.03

 • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa osaleb HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames individuaalsupervisioonis.
 • Heidi Paabort ja Noorte Tugila noorsootöö spetsialist Kerli Kõiv kohtuvad Tartu Ülikooli sotsioloogidega, et arutada Logiraamatu juhtumikaartide statistiliste andmete raporti ettepanekuid ja tulemusi.

9.03

 • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa, noorsootöö spetsialist ja projektijuht Ivika Uslov, juhatuse esimees Kerli Kõiv, juhatuse liige Kristi Paas osalevad HMN poolt toetatud projekti “Selge suund” raames korraldataval coaching’u programmis osalevate juhtide koolitusel Tallinnas.
 • Eesti ANK büroo- ja rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt osaleb strateegilise EVT infopäeval Tallinnas SA Archimedese Noorteagentuuris.

10.03

 • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa osaleb Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu talvekoolis Tallinnas.
 • Heidi Paabort ja Ivika Uslov kohtuvad Tartus noorteinfo koolituse koolitajatega.

Teised tegevused sel nädalal Eesti ANKis:

 • Eesti ANK tegev- ja tugimeetme Noorte Tugila juht Heidi Paabort tegeleb sel nädalal Noorte Tugila finantsanalüüsiga ja valmistab ette järgmist Noorte Tugila vahearuannet tähtajaga 4.04.
 • Eesti ANK tegevmeeskond ja juhatus teevad ettevalmistusi 13.03 Pärnus toimuvaks üldkoguks.
 • Eesti ANK noorsootöö spetsialist ja projektijuht Ivika Uslov valmistab ette HMN poolt toetatud projekti “Selge suund” raames korraldatavat coaching’u programmis osalevate juhtidele suunatud koolituspäeva Tallinnas ja tegeleb Noorteinfo koolitusmoodulite korraldamisega.
 • Stiina Kütte tegeleb sel nädalal jooksvate ülesannetega, sh. üldkoosoleku ettevalmistused, “Stairs to Internationality” koolituse kokkuvõtted, Boost projekti aruandlus ja lõpukonverentsi reisikorraldus, välja saadetava EVT vabatahtliku ettevalmistus, ANK kontaktid kodulehel jmt.
 • Nopi Üles projektijuht Riin tegeleb sellel nädalal lepingute koostamisega ja noorte nõustamisega, samuti korrastab dokumentatsiooni ja valmistab ette Nopi tutvustamist messil Lingid Tulevikku.