Nädal 11: 12.03-18.03.18 Eesti ANKis

11.-17. 03 toimub Eesti ANK koordineeritud ja SA Archimedese noorteagentuuri poolt Erasmus+ programmist rahastatud strateegilise koostööprojekti “Community Guarantee” õppevisiit Portugali, kus Eesti esinduse koosseisus osalevad Stiina Kütt ja Ivika Uslov (Eesti ANK), Ege Kirik (Kristiine noortekeskus), Maire Püss (Põltsamaa Noorte ja Elukestva Õppe Keskus) ja Merilin Kalavus (MTÜ Tähe Noorteklubi). Nädala jooksul tutvutakse erinevate organisatsioonide ning teenustega, mis on suunatud noortele, kes ei õpi ega tööta.

12.03

Nopi Üles projektijuht Riin Luks osaleb noorte sotsiaalse ettevõtluse arengukohtumisel ENTKs 15.00-17.00. Jooksvalt viib läbi nii projekti- kui lepingunõustamisi ning tegeletakse PickUp aruannete nõustamisega.

Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa osaleb HMN poolt toetatud projekti „Kogemuste kullaproov“ raames individuaalsupervisioonil.

13.03

Coach Anne viib Tartus läbi juhtide grupisupervisiooni. Supervisooni korraldamise eest vastutab juhatuse liige Kristi Paas.

14.03

Noortegarantii alameetme Noorte Tugila programmijuht Heidi Paabort ja tugiteenuse kvaliteedijuht Kerli Kõiv osalevad kohtumisel Justiitsministeeriumis, et tutustada Eesti noortekeskuste ja Noorte Tugila tegemisi.

15.03

Heidi Paabort ja Kerli Kõiv osalevad Eesti Noorsootöö Keskuse kohtumisel Tallinna Spordi- ja Noorsootööametis, et arutada arendustegevusi noorte, kes ei õpi ega tööta, osas.

15.-16.03

Coach Anne viib läbi juhtide individuaalsessioone ja jätkab järgmiste sessioonide kokkuleppimist ning ettevalmistamist.