Nädal 11: 15.03 – 21.03.2021

15. märts

Rahvusvaheliste suhete juht Kadi Laaneots osaleb ESK nõuandlas.

16. märts

Toimub e-koolituse „Avatud noorsootöö kohalikus omavalitsuses“ avaseminar.

17. märts

Toimub supervisioon noortekeskuste juhtidele.

Heidi Paabort osaleb noortevaldkonna katuste kohtumisel, teemaks KOV juhtide ja noortevaldkonna katuste kohtumise planeerimine.

Eesti ANK esindajad Kadi Laaneots ja Riin Luks osalevad Harno noortevaldkonna infokirja arutelul.

18. märts

Toimub veebiseminar “KOV volikogude valimised” – noorsootöötajatele. Korraldajad: Eesti Noorsootöötajate Kogu, Eesti Noorteühenduste Liit ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.