Nädal 11: 13.03-19.03.17

13.03

 • Eesti ANK juhatus ja tegevmeeskond osalevad Pärnu Loodushariduskeskuses toimuval Eesti ANK üldkogul.
 • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa coachib HMN poolt toetatud projekti “Selge suund” raames programmis osalevaid juhte Pärnus.
 • Projekti “Nopi üles” juht Riin Luks kohtub ENLi esindajaga.

14.03

 • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa coachib HMN poolt toetatud projekti “Selge suund” raames programmis osalevaid juhte Pärnus.

15.03

 • 15.-16. märtsil toimub Tallinnas Noorte Tugila 3. lennu viimane koolitusmoodul.
 • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa coachib HMN poolt toetatud projekti “Selge suund” raames programmis osalevaid juhte Tallinnas.

16.03

 • Eesti ANK tegev- ja tugimeetme juht Heidi Paabort osaleb Viljandi Noorte Tugila koostööpäeval.
 • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib läbi HMN poolt toetatud projekti “Selge suund” raames meeskonna coaching’u Rõuges.
 • Projekti “Nopi üles” juht Riin Luks osaleb noortemessil Lingid Tulevikku.

17.03

 • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa coachib HMN poolt toetatud projekti “Selge suund” raames programmis osalevaid juhte Tartus.

Teised tegevused Eesti ANKis sel nädalal:

 • Eesti ANK coach-superviisor kavandab meeskonna juhtidega järgmisi meeskonna coaching’u kohtumisi.
 • Eesti ANK noorsootöö spetsialist ja projektijuht tegeleb Noorteinfo koolitusmoodulite tehnilise korraldusega, HMN poolt toetatud projekti “Selge suund” jooksvate ülesannete täitmisega ning Noorte Tugila tehniliste ülesannetega.
 • Eesti ANK büroo- ja rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt tegeleb büroo ja rahvusvaheliste projektide jooksvate ülesannetega ning viibib 15.-17.03 õppepuhkusel.
 • Eelinfo: Eesti ANK tegev- ja tugimeetme juht Heidi Paabort viibib korralisel puhkusel 20.-26.03.2017. Noorte Tugila teemalistele küsimustele vastab sel ajal Kerli Kõiv: kerli.koiv@ank.ee ja Eesti ANK üldistele küsimustele Stiina Kütt: stiina.kutt@ank.ee.

 

2017.aastal tähistatakse Eestis Laste- ja noorte kultuuriaastat. Eesti ANK soovib selle raames tutvustada oma liikmete noortekeskusi, et näidata, millised võimalused on lastel ja noortel üle Eesti.

Sel nädalal on meil hea meel tutvustada Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskust.

Tere tulemast meie keskusesse! Meie keskus on kogemist väärt!

Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus on üks Eesti noortekeskustest, mis kuulub vabaühendusele (NÜ Juventus). Keskuse ehituseks saadi toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist. Keskus avati ametlikult 10.12.2010. Enne uue keskuse avamist piloteeriti 2005- 2008 Euroopa Sotsiaalfondi toel Eestis esimese noortekeskusena (Allika noortekeskus) erinevaid teenuseid, et selgitada välja noortekeskuse väärtus noore teekonnal haridusest tööellu. Projekt sai kõrge tunnustuse HTM poolt. Täna on keskus üks Noorte Tugila tugiteenuse pakkujatest, mis tegeleb eesmärgistatult noortega, kes ei õpi või ei tööta.

Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus on noorsootöö asutus, mille põhiülesandeks on luua noortele turvaline arengukeskkond. Keskus on avatud esmaspäevast reedeni, nädalavahetustel toimuvad keskuses erinevad koolitused, programmid, noorte- ja kogukondlikud üritused. Keskus teeb väga aktiivset koostööd piirkonna teiste haridus- ja kultuuriasutustega. Noortekeskuste Logiraamatu andmetel toimus 2016. aastal 10791 osalust (oli avatud 11 kuud), unikaalseid noori oli perioodi vältel 664. Keskuses töötab erinevate koormustega 7 spetsialisti. Keskuse toetus tuleb 50% ulatuses piirkonna kohalike omavalitsuste poolt, 50% erinevate projektide ja programmide kaudu.

2017. aasta eesmärgid on Põltsamaa piirkonna noortele avatud ruumi teenuse tagamine; noorte soovidele vastavate huviringide avamine; Noorte Tugila tugiteenuse tagamine; mobiilse noorsootöö teenuse jätkamine piirkonnas; noortele esmase töökogemuse võimaldamine; noorte aktiviseerimine ja ettevõtlikuse toetamine; Laste ja noorte kultuuriaasta tähistamine.

Vt lisa:

https://www.facebook.com/Põltsamaa-noorte-ja-elukestva-õppe-keskus-138697302839749/

 

Eesti ANK soovitab lugeda:

2016 10.märtsil toimus Tallinnas TTÜ Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory Eesti ANK poolt koordineeritud projekti “Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste” raames projekti lõpukonverents “Uued lõiked noorsootöös”.

Sel puhul jagame lugemiseks teiega noortekeskustele suunatud abimeest.

Trükise lühitutvustus:

Eesti ANK poolt 2014-2016 koordineeritud projekti “Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste” eesmärk oli parandada läbi noortekeskustele loodud spetsiaalsete meetmete 7 kuni 26-aastaste noorte heaolu ja kaasatust üle Eesti. Kokku rakendatakse tegevusi 86-s noortekeskuse teeninduspiirkonnas. Projekti üheks tulemuseks oli noortekeskustele suunatud abimees “Uued lõiked noorsootöös” oma töö paremaks korraldamiseks.