Nädal 12: 18.03 – 24.03.19 Eesti ANKis

18.03

Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov osaleb Kultuuriministeeriumi poolt korraldataval noorteteemalise lõimumise mõttehommikul Tallinnas.

Toimub NEET-noorte tugimeetme noorsootöötajate kovisioon, kus osalevad Eesti ANK Noortegarantii NEET-noorte tugimeetme kvaliteedijuht Kerli Kõiv ja Noortegarantii NEET-noorte tugimeetme programmijuht Heidi Paabort.

Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib läbi Skype-coachingu sessioone.

19.03

Anne Õuemaa viib läbi Skype-coachingu sessioone.

Eesti ANK Nopi Üles projektijuht Riin Luks osaleb Noortedialoogi kohtumisel.

20.03

Riin Luks osaleb ENTK regionaalsel seminaril Tallinnas, kus räägib noorte omaalgatuste elluviimise toetamisest „Nopi Üles“, selle uuendustest ja edulugudest.

Triin Mäger ja Annely Reile tutvustavad NEET-noorte tugiteenust ENTK infopäevadel 20.-21.03.

Heidi Paabort, Kerli Kõiv ja Ivika Uslov osalevad võrgustiku “School to Work” “Kodanikuühiskonna kaasamine” temaatilise töögrupi II seminaril Tallinnas 20.-21.03.

21.03

Eesti ANK rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt osaleb SA Archimedese Noorteagentuuri poolt korraldatud inspiratsioonipäeval “Me kõik oleme erilised” Tallinnas, kus jagatakse uusi mõtteid ja häid praktikaid kaasatuse teemal.

Eesti ANK juhatuse liige  Annely Reile ja Noorte Tugila spetsialist Triin Mäger osalevad ENTK regionaalsel seminaril Tallinnas, kus räägivad NEET noorte toetamise võimalustest ning jagavad oma kogemusi ja noorte edulugusid.

Annely Reile räägib seminaril ka avatud noorsootööst, selle olulisusest ja rollist kohaliku tasandi noorsootöös arendamisel.