Nädal 12: 20.03-26.03.17

20.03

  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames läbi meeskonna coaching’u päeva Tartus.

21.03

  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames läbi meeskonna coaching’u päeva Sauel.

22.03

  • Jõgevamaa Noorte Tugila spetsialist Maire Püss esindab Eesti ANKi ja osaleb koostööseminaril „Karjäärikujundamise oskuste mudel ja selle rakendamine“ Tallinnas.
  • Eesti ANK büroo ja rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt kohtub ettevalmistavaks kohtumiseks vabatahtlikuga, kes alustab Euroopa Vabatahtlikku Teenistust aprillist Sloveenias. Stiina Kütt peab lühiloengu rahvusvahelisest tööst Eesti ANK-is rahvusvaheliste võimaluste infoõhtul Tartus. Sündmuse info on leitav: ‪https://www.facebook.com/events/1402462523160911/

23.03

  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames läbi meeskonna coaching’u päeva Viimsis ning kavandab järgnevaid meeskonna coaching’u kohtumisi.

24.03

  • Nopi üles projektijuht Riin Luks osaleb Arvamusfestivali noorteala koosolekul ning päratlõunal kohtub ENTK esindajaga. Teemaks Nopi Üles esimese kvartali kokkuvõtted.

Teised tegevused sel nädalal Eesti ANKis:

  • Eesti ANK tegev- ja tugimeetme Noorte Tugila juht Heidi Paabort viibib 20.-26.03.17 korralisel puhkusel. Tugila teemaliste küsimuste korral pöörduda Kerli Kõiv (kerli.koiv@ank.ee) ja Eesti ANK üldiste teemade puhul Stiina Kütt (stiina.kutt@ank.ee) poole.
  • Eesti ANK noorsootöö spetsialist ja projektijuht Ivika Uslov tegeleb Noorteinfo koolitusmoodulite tehnilise korraldusega, HMN poolt toetatud projekti “Selge suund” ja Noorte Tugila jooksvate ülesannetega.
  • Nopi Üles projektijuht Riin Luks viib sellel nädalal läbi lepingu- ning projektinõustamisi.

 

2017.aastal tähistatakse Eestis Laste- ja noorte kultuuriaastat. Eesti ANK soovib selle raames tutvustada oma liikmete noortekeskusi, et näidata, millised võimalused on lastel ja noortel üle Eesti.

Sel nädalal on meil hea meel tutvustada Sauga Avatud Noortekeskust.

Sauga Avatud Noortekeskus loodi 1. november 2006, mis on aluseks aktiivse ja koordineeritud noorsootöö tekkele Sauga vallas. 2008 aastani tegutses noortekeskus 50 ruutmeetrises ruumis, seejärel kolis noortekeskus lasteaia ruumidesse, sest tänu Euroopa Regionaal Fondist saadud toetusele alustati noortekeskuse ehitustöödega, mille tulemusel laienesid keskuse ruumilised vajadused üle kümne korra. Uuenenud Sauga Avatud Noortekeskus avati 2011 aasta kevadel ning võeti noorte kui ka kogukonna poolt rõõmsalt omaks.

Sauga Avatud Noortekeskusest on kujunenud nii noorte kui ka teiste kogukonnaliikmete kooskäimise koht ehk kultuurikese. Lisaks noortele suunatud ja noortega korraldatavatele tegevustele, kasutavad aktiivselt keskuse võimalusi eakad ning täiskasvanud erinevates huvitegevustes osalemiseks. See on hea võimalus erinevate generatsioonide vahelise koostöö arendamiseks.

Sauga Avatud Noortekeskus tegutseb põhimõttel, et keskuses toimuvad huviringid ja tegevused on noorte vajadustele ja ootustele ellu kutsutud (pikima ajalooga huvitegevus on näiteks DJ-koolitus). Osaletakse erinevates noorsootöövaldkonna projektides, programmides, tehakse koostööd kohalike haridus-, spordi- ja teiste asutustega, noortekeskustega üle Eesti. Korraldatakse suviseid vabaaja- ja spordilaagreid, õpilasmalevat ning panustatakse traditsioonilistesse Sauga valla üritustesse (lastekaitsepäev, valla suvepäev, vastlapäev, Sauga valla kevadjooks jne).

Samuti kasutatakse Sauga Avatud Noortekeskust koolituspaigana, aset leiavad erinevad valla sündmused (uute vallakodanike vastuvõtt, tähtpäevade aktused, kontserdid, etendused, kohtumised kirjanikega jne).

Sauga Avatud Noortekeskus tegutseb eesmärgiga olla avatud kõikidele noortele, ka kõikidele kogukonnaliikmetele, sest ühiselt luuakse mitmekülgseid ja arendavaid võimalusi, tegevusi ja sündmusi. Koostöös peitub võlujõud!

Sauga Avatud Noortekeskus on ka Noorte Tugila rakendaja.

Kohtumiseni Sauga Avatud Noortekeskuses!

Eesti ANK soovitab lugeda:

Sel nädalal soovitab Eesti ANK lugeda Eesti ANK poolt 2016. aastal koordineeritud projekti “Murdepunkt” raames valminud käsiraamatut “Sotsiaalse programmi “Murdepunkt” käsiraamat rakendajale”. Head ja arendavat lugemist!