Nädal 14: 05.04 – 11.04.2021

5. aprill

Toimub NEET-staatuses noorte teemaline koolitus KOV-idele.

6. aprill

Toimub NEET-staatuses noortega töötavate spetsialistide koolitus koostöös Haridus- ja Noorteametiga. Kaaskoolitajateks Heidi Paabort ja Kerli Kõiv.

Noortegarantii tugiteenuse meeskond osaleb COST-võrgustiku juhtgruppis.

Sauga Noortekeskuses alustab 11 kuu pikkust ESK vabatahtlikku teenistust Türgist pärit Tayfun.

7. aprill

EANK mentorid osalevad TÜ Narva Kolledži Kutseala kogukond kohtumisel.

8. aprill

Riin Luks osaleb nooreinfo arendajate kohviminutitel.

Eesti ANK esindajad osalevad KA2 partnerlusprojekti “Youth Centres for Mental Health of Young People” avaseminaril.

Toimub NEET-staatuses noorte teemaline koolitus KOV-idele.

9. aprill

Toimub Euroopa Solidaarsuskorpuse noorteprojektide koolitus, läbiviija Haridus- ja Noorteamet.

Eesti ANK esindajad osalevad KA2 partnerlusprojekti “Youth Centres for Mental Health of Young People” avaseminaril.

Toimub noorteinfo töötuba Narva Kolledži üliõpilastele, koolitajad Helena Randlaht ja Riin Luks.

Pärnu Noorte Vabaajakeskuses alustab 11 kuu pikkust ESK vabatahtlikku teenistust Venemaalt pärit Angelina.

10. ja 11. aprill

Toimub Ideepahvak (E+ ja ESK noorte projektikoolitus), koolitajateks Riin Luks ja Mariliis Maremäe.