Nädal 14: 1.-7.04.19 Eesti ANKis

1.04

1.-4.04 – Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov osaleb “The Power of Learning Mobility Conference” Belgias, Ostend’is. Konverentsil keskendutakse kvaliteetsete õpirände projektide mõjule noortevaldkonnas ja milline on tasakaal isikliku ja ühiskondliku kasu vahel. Konverentsil osalemist toetab Erasmus+ programm.

01.-02.04 toimub koostöös SA Archimedes noorteagentuuriga arenguprogrammi “NEET olukorras olevate noorte toetamine” I moodul Tartus. Tegemist on neljast moodulist koosneva koolitusprogrammiga. Esimese mooduli koolitajad on Kerli Kõiv, Heidi Paabort ja Elo Lättemägi. Koolituse korraldamist toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Eesti ANK koordineeritud ja SA Archimedese Noorteagentuuri poolt rahastatud Euroopa Solidaarsuskorpuse projekti “Let’s Make Future” raames alustavad vabatahtliku teenistust Tartus MTÜ Tähe Noorteklubis Toms Lätist ja MTÜs Noored Toredate Mõtetega Uzay Türgist.

2.04

Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib läbi coachingu- ja supervisioonisessioone noorsootöötajatega Skype’is.

Nopi Üles projektijuht Riin Luks osaleb ettevõtlikkuse seminaril Tallinnas, kus esitleb ka Nopi Üles võimalusi ja uuendusi.

3.04

Riin Luks osaleb Paide noorsootöö mõttekojas.

4.04

Riin Luks osaleb Skype koosolekul noorte ja ENTK esindajatega eelseisvaks veebinari ettevalmistuseks.