Nädal 14: 2.04-8.04.18 Eesti ANKis

28. märtsil toimus Elva Kultuurikeskuses Eesti ANK liikmete üldkoosolek, kus liikmed valisid ühendusele järgnevaks kolmeks aastaks uue juhatuse. Uue juhatuse liikmed on Kerli Kõiv, Marek Mekk, Merlis Pajustik, Margit Udam ja Annely Reile. Eesti ANK meeskond ja liikmed tänavad eelmist juhatust eduka tehtud töö eest ning soovivad uuele juhatusele jaksu ja jõudu Eesti ANK edukaks eestvedamiseks.

Eesti ANK juhatuse liikmed 2015-2018: Margit Udam, Merlis Pajustik, Marek Mekk, Kerli Kõiv ja Kristi Paas

Eesti ANK uus juhatus: Margit Udam, Merlis Pajustik, Marek Mekk, Kerli kõiv. Pildilt puudub Annely Reile.

 

2.04

  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa osaleb HMN poolt toetatud projekti „Kogemuste kullaproov“ raames individuaalsupervisioonil Tartus.

3.04

  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa ja “Kogemuste kullaproov” projektijuht Kristi Paas viivad läbi Tugila spetsialistide supervisiooni Tallinnas.

4.04

  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib läbi individuaalseid Skype-coaching’u sessioone juhtidega.
  • Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov osaleb KOV noorsootöö valdkonna teenuste hindamise kriteeriumite teemalisel töörühma koosolekul Tallinnas.

5.04

  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib läbi meeskonnacoaching’u Tõrvas.

6.04

  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib läbi meeskonnacoaching’u Tartus.

Teised tegevused Eesti ANKis sel nädalal:

  • Eesti ANK rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt tegeleb käesoleval nädalal Erasmus+ projektidega seotud jooksvate ülesannetega, sh järgmise Eesti ANK koordineeritud Euroopa Vabatahtliku Teenistuse projekti taotluse vormistamisega ning strateegilise koostööprojekti “Social Inclusion in Youth Centres” Saksamaa õppevisiidi ettevalmistustega, kus 9.-14. aprillil osaleb ka 8-liikmeline esindus Eestist.
  • “Nopi Üles” projektijuht Riin koostab sel nädalal PickUp- Briti eri lõpparuannet ning Nopi Üles vahearuannet.
  • Kerli Kõiv tegeleb jooksvate teemadega: ANK uue juhatuse vormistamine, Tugila õppekäigud, STAR spetsialistide koolitus, Tugila analüüs ja jooksvad nõustamised.
  • Noorte Tugila programmijuht Heidi Paabort tegeleb jooksvate ülesannetega ja koostab Noorte Tugila vahearuannet.