Nädal 14: 3.04.-9.04.17

3.04

  • Eesti ANK juhatus ja tegevmeeskond kohtub ENTK esindajatega Põltsamaal, seejärel toimub juhatuse ja tegevmeeskonna korraline koosolek.

5.04

  • Eesti ANK tegev- ja tugimeetme Noorte Tugila juht osaleb Tallinnas SANA poolt korraldataval Eesti noorsootöö kontseptsiooni arutelupäeval.
  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa coachib HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames programmis osalevaid juhte Tartus.

6.04

  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib läbi meeskonna coaching’u päeva Kilingi-Nõmmel.

7.04

  • Heidi Paabort osaleb Põltsamaal toimuval Teadushuvihariduse Liidu kevadkoolis.
  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib läbi meeskonna coaching’u päeva Keilas ning kavandab järgnevaid meeskonna coaching’u kohtumisi.

Teised tegevused sel nädalal Eesti ANKis:

  • Nopi Üles projektijuht Riin koostab sellel nädalal kvartaliaruannet, mille esitamise tähtaeg on 7.04. Jooksvalt toimuvad Skype projekti-ning lepingunõustamised.
  • Sel nädalal valmib Noorte Tugila vahearuanne.
  • Eesti ANK büroo- ja rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt viibib õppepuhkusel 5.-7.04.
  • Eesti ANK noorsootöö spetsialist ja projektijuht Ivika Uslov tegeleb HMN poolt rahastatud projekti “Selge suund”, Noorte Tugila ja Noorteinfo koolitusprogrammi tehniliste ülesannetega.

 

2017.aastal tähistatakse Eestis Laste- ja noorte kultuuriaastat. Eesti ANK soovib selle raames tutvustada oma liikmete noortekeskusi, et näidata, millised võimalused on lastel ja noortel üle Eesti.

Sel nädalal on meil hea meel tutvustada TARTU LILLE MAJA.

Noortekeskus Lille Maja asub Tartu kesklinna vahetus läheduses Lille tänaval. Majas on läbi aegade töötatud noortega. Peale II maailmasõda oli majas Tartu pimedate kool, aastast 1979 kandis maja nime Tartu Pioneeride Maja, peale Eesti taasiseseisvumist sai majast Tartu Laste- ja Noortemaja ning aastast 2001 on maja amatlik nimi Lille Maja ning tuntakse noortekeskusena.

Sellel aastal peab Lille Maja 70 aasta sünnipäeva, sest 70 aastat tagasi 16. novembril asutati Tartu Pioneeride Maja ja alustati noorsootööd ehk siis 70 aastat teadlikku ja järjepidevat tööd noortega selles organisatsioonis. Heal lapsel mitu nime 🙂

Maja on vana, kõrgete lagedega ja paksude seintega kolmekordne hoone, millest õhkub kodusoojust ja loomingulisust. Paljud, kes on Lille Maja külastanud ütlevad, et seal on mõnus olla. Proovitakse oma meeskonnaga olla kõigi vastu hoolivad ja näidata ka noortele, kuidas olla hooliv. Lille Maja on oma motoks võtnud: Lille Maja on hoolivate tegijate noortekeskus.

Meeskonnas on neli noorsootöötajat ja neli tegevussuunda:

Reelika Lodjak – rahvusvaheline noorsootöö

Helene Shotter – avatud noorsootöö

Auli Auväärt – draamavahendid noorsootöös

Liis Somelar – kogukonnatöö ja HEV noorte toetamine kunsti kaudu

Direktori ülesanne on koostada ja jälgida eelarvet, leida ja hoida koostööpartnereid, toetada meeskonda ja koos meeskonnaga leida uusi lahendusi noorsootöös.

Hetkel ollakse aktiivselt õppinud ja rakendanud motiveerivat intervjueerimist, kaasatud koeri meeskonnatöö treeningusse ja rakendanud loomateraapia võtteid.

Lille Maja suuremad koostööpartnerid on Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ, Sihtasutus Eesti Teadusagentuur, Tartu Loodusmaja, Tartu Herbert Masingu Kool, Anne Noortekeskus, Tähe Noorteklubi, Hariduse Tugiteenuste Keskus, Eesti ANK.

Eesti ANK soovitab lugeda:

Eesti ANK soovitab sel nädalal lugeda noorsootöö konseptsiooni arutelupäeva puhul  trükist “Noorsootöö õpik”.