Nädal 15: 10.04.-16.04.17

10.04

  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames läbi meeskonna coaching’u päeva Räpinas.

11.04

  • Eesti ANK tegev- ja tugimeetme Noorte Tugila juht Heidi Paabort kohtub Riigikantselei esindajatega, et panna paika ühisosa sügisese konverentsi “Kogukonnagarantii” korraldamisel. Peale lõunat toimub kohtumine ETKA Andras esindajatega, et arutada kommunikatsioonitegevuste ühildamist.
  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa coachib programmis osalevaid juhte Rakveres.
  • 11.-12.04 toimub Tartus noortevaldkonna spetsialistidele suunatud Noorteinfo koolitusprogrammi II grupi I koolitusmoodul. Koolitajad Hannes Sildnik ja Helina Lillsoo. Eesti ANKi esindab Ivika Uslov.

12.04

  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames läbi meeskonna coaching’u päeva Paides.

13.04

  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa coachib programmis osalevaid juhte Tallinnas.

Teised tegevused Eesti ANKis sel nädalal:

  • Noorte Tugila spetsialist Kerli Kõiv tegeleb Noorte Tugila koolituskavaga ning osaleb Noorteinfo koolitusel.
  • Eesti ANK büroo- ja rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt tegeleb büroo ja rahvusvaheliste projektidega seotud jooksvate ülesannetega ning koostab EVT projekti “Create Your World” lõpparuannet.
  • Sel nädalal toimub Noorte Tugila rakendajate koormuste ülevaatmised ja lisalepingute sõlmimised.
  • Nopi Üles projektijuht Riin Luks viib sellel nädalal jooksvalt läbi nõustamisi.

 

2017.aastal tähistatakse Eestis Laste- ja noorte kultuuriaastat. Eesti ANK soovib selle raames tutvustada oma liikmete noortekeskusi, et näidata, millised võimalused on lastel ja noortel üle Eesti.

Sel nädalal on meil hea meel tutvustada SUURE-JAANI NOORTEKESKUST.

Suure-Jaani Noortekeskus on loodud 2006 aastal. Tänu projektile „Suure-Jaani Noortekeskuse renoveerimise“  tulemusena sai maja ka 2013. aastal uue hingamise. Noortekeskuse struktuuri kuuluvad veel neli filiaali: Vastemõisa, Sürgavere ja Paala Noortekeskused ning 2017. aastal avatud Tääksi Noortetuba. Noortekeskus on Suure-Jaani Vallavalitsuse hallatav asutus. Maja ja ka filiaalide tegevust korraldab noortekeskuse juhataja. Lisaks toimetab Suure-Jaani Noortekeskuses üks noorsootöötaja. Erinevaid huviringe viivad läbi ringijuhendajad.
Suure-Jaani Noortekeskus tegutseb suures salatirohelises majas, kus on palju võimalusi igaühele. Majas on avatud mängudesaal, kus noored saavad mängida õhuhokit, lauajalgpalli, koroonat, korvpalliviskeid, x-boxi, piljardit, kasutada 4 internetiga arvutit. Pisematele on eraldi mudila, kus on pallimeri, lauamängud ja ronimissein. Veel on majas poksikotiga stressituba, meediaklass, ringiruum, infojaam 4 arvutiga, saun koos puhkeruumiga, 2 külalistetuba, saal ning köök-puhkeruum. Majas tegutseb mitu põnevat huviringi: tantsu-, meedia-, loovus-, ja kokandusring. 2016. aasta sügisest alustas Suure-Jaani Noortekeskuse alt ka robootikaring. Lisaks täiendavad huviringide ridu ka kodutütred ja noorkotkad. Huviringide kõrvalt korraldatakse noortele mitmeid üritusi ja tegevusi majasiseselt kui ka väljaspool maja. Läbi tegevuste ja võimaluste pakkumise on Suure-Jaani Noortekeskuse eesmärgiks Suure-Jaani valla noorte vaba aja sisustamise korraldamine, tingimuste loomine arendavaks tegevuseks väljaspool perekonda, tasemeõpet ja tööaega, et toetada sotsialiseerimist ning soodustada nende kujunemist ühiskonna hästi toimetulevaks liikmeks.

Eesti ANK soovitab lugeda:

On valminud noortekeskuste logiraamatu „Noorte Tugila“ statistiliste andmete analüüsi aruanne, millega soovitame tutvuda ja lugeda siin: