Nädal 15: 12.04 – 18.04.2021

12. aprill

Kerli Kõiv osaleb KOV koolitusmooduli arutelus koos partnerorganisatsioonidega.

13.aprill

Toimub KOV koolituse IV moodul: Noortekeskus kui mitteformaale õpikeskkond. Koolitaja: Lianne Teder.

Toimub Eesti ANK juhatuse koosolek.

14.aprill

Toimub Infohunt programmi tutvustav veebiseminar.

Heidi Paabort osaleb noortevaldkonna esindusühenduste kohtumisel.

15.aprill

Toimub Eesti ANK üldkoosolek.

16.aprill

Toimub rahatarkuse koolituse I kohtumine EANK-iga.

Eesti ANK meeskond osaleb Tartu ÜK Narva Kolledži Kutseala kogukonna kovisioonil.

Kadi Laaneots osaleb E+ ja ESK e-festivalil.