Nädal 16: 16.-20.04.2018 Eesti ANKis

16.04

Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov osaleb Saue Noortekeskuse sünnipäeva raames korraldataval seminaril ettekandega “Noortekeskuse roll noore kujunemisel ja mõju kogukonnas”, seejärel kohtub Tallinnas Saksa hoolekande organisatsiooni esindajaga, et arutada koostöökohti noortekeskustega teemadel erivajadustega noored.

17.04

Eesti ANK Noortegarantii tugimeetme Noorte Tugila programmijuht Heidi Paabort ja Nopi Üles projektijuht Riin Luks osalevad ESF tegevussuuna „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ 2018. aasta partnerite korralisel kohtumisel Tartus.

18.04

Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib läbi HMN poolt toetatud projekti „Kogemuste kullaproov“ raames meeskonnacoachingu Kosel.

Heidi Paabort ja Ivika Uslov osalevad School to work võrgustiku juhtgrupi kohtumisel Stockholmis, Rootsis 18-19.04.

19.04

Riin Luks osaleb Tallinnas toimuval kutsekomisjoni koosolekul.

21.04

Riin Luks annab Paide ANKis noortele projektikoolituse ettevõtlikkuse teemal.

 

EELINFO

Heidi Paabort ja Kerli Kõiv viibivad korralisel puhkusel 23.04-30.04.