Nädal 16: 19.04 – 25.04.2021

19. aprill

Toimub NEET-staatuses noorte teemaline koolitus KOV-le.

20. aprill

Toimub KOV koolituse V moodul: Sihtgrupipõhine töö noortekeskuses. Koolitaja: Annely Reile.

Noortegarantii tugimeeskond annab loengu Tallinna Ülikoolis (haavatavad sihtgrupid).

Kadi Laaneots ja Heidi Paabort osalevad HTM EYWC järelsammude kohtumisel.

21. aprill

Kerli Kõiv ja Heidi Paabort osalevad Rahandusministeeriumi noorsootöö teenustasemete arutelul.

22. aprill

Rahvusvaheliste suhete juht Kadi Laaneots osaleb ESK strateegiliste partnerite Check-up kohtumisel.

23. aprill

Toimub NEET-staatuses noorte teemaline koolitus KOV-le (2 grupp).