Nädal 16:17.04-23.04.17

17.04

 • Eesti ANK noorsootöö spetsialist ja projektijuht Ivika Uslov osaleb 5 riigi vahelise koostöö projekti “Muutuse hindamine” raames osapoolte grupi kohtumisel Pärnu-Jaagupis. Projekti rahastab Erasmus+.

18.04

 • Eesti ANK noorsootöö spetsialist ja projektijuht Ivika Uslov osaleb 18.-19.04 Noorteinfo I grupi II koolitusmoodulil Sauga Avatud Noortekeskuses ning tegeleb projektide, “Selge Suund”, Noorte Tugila, “Muutuse hindamine” tehniliste ülesannetega.
 • Noorte Tugila spetsialist Kerli Kõiv, Eesti ANK tegev- ja tugimeetme Noorte Tugila juht Heidi Paabort ja Nopi Üles projektijuht Riin Luks osalevad Tartus ESF tegevussuuna „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ partnerite korralisel kohtumisel.

19.04

 • Nopi Üles projektijuht Riin Luks osaleb kutsekomisjoni koosolekul Eesti Noorsootöö Keskuses.

20.04

 • Kerli Kõiv, Heidi Paabort, Riin Luks ja Stiina Kütt osalevad Eesti Noorsootöö Keskuse ja Tallinna Ülikooli korraldataval Noorteseire aastaraamatu esitluskonverentsil Tallinna Ülikoolis.

21.04

 • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames läbi meeskonna supervisiooni Saaremaal ning kavandab järgnevaid meeskonna coaching’u kohtumisi.

Teised tegevused sel nädalal Eesti ANKis:

 • Eesti ANK büroo- ja rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt viibib õppepuhkusel 17.-20.04.

 

2017.aastal tähistatakse Eestis Laste- ja noorte kultuuriaastat. Eesti ANK soovib selle raames tutvustada oma liikmete noortekeskusi, et näidata, millised võimalused on lastel ja noortel üle Eesti.

Sel nädalal on meil hea meel tutvustada TÜRI NOORTEKESKUST.

Türi Noortekeskuse uus maja on avatud alates 1. oktoober 2010 a.

Noortekeskuse juures on rulapark ja on veel olemas välirulapark, mis asub Türi Gümnaasiumi juures. Majas on avatud ruum (suur saal, mida annab võimalusel poolitada), kohvik, seminari ruum, käsitöötuba, stuudio/nõustamis ruum. Türi noortekeskuses toimetab Noorte Tugila.

Türi Noortekeskuse pakutavad võimalused:
 lauamängude kasutamine sh lauajalgpall ja -tennis, õhuhoki ja Wii
, arvuti ja interneti kasutamine
, käelised tegevused, käsitöötuba
, elektrilised sõiduvahendid: howerboard, rula ja monoratas; rulapargis ratta, rula ja rulluiskudega sõitmine
; seminaride, koosolekute korraldamise võimalus
,  söögi soojendamise ja valmistamise võimalus; 
ruumide rentimine erinevateks üritusteks, treeningute ja klassiõhtute 
läbiviimise võimalus, sünnipäevade pidamine; kanuude, ronimisseina, jalgrataste, seiklusraja kasutamise ja 
rentimise võimalus.

Türi Noortekeskuse koostööpartnerid on: Türi LKÜ, Kaitseliit, Kesk-Eesti TRE raadio, „Rajaleidja“, Imavere vald, Väätsa vald,  Eesti ANK,  ENTK, Türi valla koolid, Paide Avatud Noortekeskus.

Noortekeskuse ülesanded on:

 • tingimuste loomine noorte erinevate huvigruppide tegevuseks;
 • noorte tegevuse koordineerimine;
 • noorte vaba aja ürituste korraldamine;
 • koostöö teiste laste- ja noorteorganisatsioonidega;
 • koostöö valla kultuuri- ja haridusasutustega ning politseiga;
 • noorsooinfo ja -teenuste koordineerimine ja vahendamine;
 • tingimuste loomine noorte enesetäienduseks ja õppimiseks;
 • noortelaagrite ja projektlaagrite korraldamine;
 • huviringide tegevuse kavandamine ja korraldamine;
 • noorsootööalane nõustamine.

Eesti ANK soovitab lugeda:

Sel nädalal esitletakse uut Noorteseire aastaraamatut ning selle valguses soovitame lugeda 2014/2015 Noorteseire aastaraamatut, mis keskendub erivajadustega noortele.