Nädal 17: 23.-27.04.2018 Eesti ANKis

Eesti ANK meeskonna kohtumised ja sündmused sel nädalal:

23.04

Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov ja Eesti ANK juhatuse liige Merlis Pajustik osalevad DigiYIntro kursuse läbi testimisel Tallinnas.

24.04

Ivika Uslov osaleb noorteinfo Skype koosolekul koos ENTK ja ENK esindajatega.

26.04

Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib läbi HMN poolt toetatud projekti „Kogemuste kullaproov“ raames  noorsootöötajate ja juhtide coachingusessioone Skype’is.

27.04

Ivika Uslov osaleb võrgustiku kohtumisel Tallinnas, mille eesmärk on ülevaade EMP/Norra toetuste perioodi 2014-2021 raames noortevaldkonnas avanevatest võimalustest. Samuti kaardistatakse kohtumisel ühiselt väljakutseid ja võimalusi, mis on seotud nutikate lahenduste kasutamisega noorsootöös.

Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib läbi HMN poolt toetatud projekti „Kogemuste kullaproov“ raames  noorsootöötajate ja juhtide coachingusessioone Skype’is.

Nopi Üles projektijuht Riin Luks ja Nopi Üles noorsootöötaja Carolyn Mets kohtuvad ENTK esindajaga, et arutleda Nopi Üles edasiste tegevuste ja hetkeolukorra teemal.

 

Muu info:

23.-30.04 viibivad korralisel puhkusel Eesti ANK Noortegarantii tugimeetme Noorte Tugila programmijuht Heidi Paabort ja Noorte Tugila kvaliteedijuht Kerli Kõiv.