Nädal 17:24.04-30.04.17

24.04

 • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames läbi meeskonna coachingu Pärnus.

25.04

 • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa coachib juhte Tartus.

26.04

 • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames läbi meeskonna coachingu Tartus.
 • Eesti ANK tegev- ja tugimeetme Noorte Tugila juht ja Eesti ANK Noorte Tugila noorsootöö spetsialist Kerli Kõiv osalevad 26.-28.04 School2Work võrgustiku õppevisiidil Hamburgis, Saksamaal. Õppevisiidil tutvutakse hea praktikaga, kuidas jõustatakse noori, kes ei õpi ega tööta.

27.04

 • Eesti ANK noorsootöö spetsialist ja projektijuht Ivika Uslov osaleb Erasmus+ programmi raames rahastatud projekti “Muutuse hindamine” raames huvitatud osapoolte kohtumisel Raeküla Vanakooli Keskuses.

28.04

 • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames läbi meeskonna coachingu Ridala vallas.
 • Eesti ANK noorsootöö spetsialist ja projektijuht Ivika Uslov osaleb Erasmus+ programmi raames rahastatud projekti “Muutuse hindamine” raames huvitatud osapoolte kohtumisel Pärnu Noorte Vabaajakeskuses.

Teised tegevused sel nädalal Eesti ANKis:

 • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa kavandanb HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames järgnevaid meeskonna coachingu kohtumisi.
 • Eesti ANK noorsootöö spetsialist ja projektijuht Ivika Uslov tegeleb HTM poolt toetatud Noorteinfo koolitusmoodulite korralduslike ja HMN toetatud projekti “Selge suund” tehniliste ülesannetega.
 • Eesti ANK büroo- ja rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt tegeleb büroo ja rahvusvaheliste projektide jooksvate ülesannetega.
 • Nopi Üles projektijuht Riin Luks tegeleb nõustamise ja projekti sisulise tööga.

 

2017.aastal tähistatakse Eestis Laste- ja noorte kultuuriaastat. Eesti ANK soovib selle raames tutvustada oma liikmete noortekeskusi, et näidata, millised võimalused on lastel ja noortel üle Eesti.

Sel nädalal on meil hea meel tutvustada HAGERI AVATUD NOORTEKESKUST.

Hageri Avatud Noortekeskus avati 30.04.2010 Hageri Rahvamajas, kus tegutsetakse praeguseni. Noortekeskuse kasutuses on rahvamaja saal, noorte chillituba, arvuti- ja kunstituba ning köök.

Noortekeskuses pakutakse lastele erinevaid vabaaja veetmise võimalusi: lauamängud, lauatennis, õhuhoki, arvutite ja interneti kasutamine, lauajalgpall, X-Boxi mängud, sõudeergomeetri kasutamine, filmide vaatamine.

Noortel on võmalus osaleda näiteringides, saviringis, tüdrukute klubis, poiste mudelautode ringis, erinevates noorte projektides. Igapäevaselt viivad noorsootöötajad läbi veel teisigi toredaid käelisi tegevusi kunstitoas.

Õues on võimalik olla tõukerataste ja ruladega skatepargis, mänguväljakul ja mängida jalgpalli.

Noortekeskuses töötab kaks noorsootöötajat ja juhataja. Kahel päeval nädalas käivad lastega tegelemas kaks noort  vabatahtliku – Ukrainast ja Venemaalt.

Keskmiselt külastab noortekeskust 30 noort päevas. Noortekeskus on avatud esmaspäevast reedeni kell 11-19.

 

Hageri Avatud Noortekeskuse meeskond on uhke ja õnnelik oma noortekeskuse üle, sest keskust külastab palju toredaid ja hakkajaid noori, kellele meeldib noortekeskuses aega veetmas käia.

Eesti ANK soovitab:

Sel nädalal soovitab Eesti ANK lugeda uuringut “Laste ja noorte osalus ja kaasamine koolis”. Hetkel on koostamisel kordusuuring, seega hea võimalus meelde tuletada, mida põnevat on juba teada saadud.