Nädal 19: 4.05-10.05.2020 Eesti ANKis

NEET-noorte tugimeetme esindajad Heidi Paabort ja Kerli Kõiv viivad sel nädalal läbi kohtumised 12 omavalitsuse esindajaga, et arutada noortekeskuste arendusplaane, sh Noorte Tugila programmi jätkamise perspektiivist.

4.05

  • Eesti ANK tegevjuht Maivi Liiskmann osaleb Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse erahuvihariduse- ja tegevuse toetusmeedet tutvustaval infotunnil.

5.05

  • Nopi Üles programmijuht Riin Luks osaleb veebikoosolekul ENTKa esindajaga, teemaks on noorteinfo.

6.05

  • Eesti ANK juhatuse aseesimees Marek Mekk ja Nopi Üles programmijuht Riin Luks osalevad kutsehindamise komisjonis.

7.05

  • Eesti ANK tegevjuht Maivi Liiskmann osaleb Vabaühenduste Liidu üldkoosolekul.
  • Eesti ANK juhatuse esimees Kerli Kõiv tutvustab Tartu Ülikooli tudengitele sotsiaalset innovatsiooni noorsootöös.
  • Nopi Üles programmijuht Riin Luks osaleb kell 11:00 noorteinfoga seotud töörühma koosolekul, kaasatud on ENTK.

8.05

  • Nopi Üles programmijuht Riin Luks osaleb noorteinfo arendusgrupi kohtumisel.