Nädal 19: 8.05.-14.05.17

8.05

 • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames läbi meeskonna coachingu Sauel.
 • Eesti ANK tegev- ja tugimeetme Noorte Tugila juht osaleb Erasmus+ juhtkomitee kohtumisel Tallinnas. Peale lõunat osaleb Heidi Eesti Raamatukogude Ühingu poolt korraldatud projektikonkursi “Raamatukogud- muuseumid- noored” hindamiskomisjoni töös.

9.05

 • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa juhib HMN poolt toetatud projekti “Selge suund” raames korraldatavat meeskonnajuhtide grupisupervisiooni Tallinnas. Supervisioonil osalevad ka Noorte Tugila spetsialist Kerli Kõiv ja Eesti ANK noorsootöö spetsialist ja projektijuht Ivika Uslov.
 • Põltsamaa Noorte ja  Elukestva Õppekeskuses toimub 9.-10.05.17 Noorteinfo III grupi I koolitusmoodul. Koolitajad Hannes Sildnik ja Helina Lillsoo. Eesti ANK meeskonnast osalevad Heidi Paabort, Kerli Kõiv ja Riin Luks.

10.05

 • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames läbi meeskonna coachingu Võhmas.

11.05

 • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames läbi meeskonna coachingu Väike-Maarjas.
 • Eesti ANK juhatus ja tegevmeeskond osalevad Eesti ANK korralisel juhatuse koosolekul Rõuges.

 

12.05

 • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames läbi meeskonna coachingu Sõmerul.
 • Nopi Üles projektijuht Riin osaleb Salliv Kool osaluskohviku lauajuhina Paides – teemal “Kui salliv on minu kogukond?”
 • Eesti ANK büroo- ja rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt osaleb Erasmus+ KA2 toetusesaajate koolituskohtumisel SA Achimedese noorteagentuuris.

Teised tegevused sel nädalal Eesti ANKis:

 • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa kavandab järgnevaid meeskonna coachingu kohtumisi.
 • Eesti ANK büroo- ja rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt tegeleb Euroopa Vabatahtliku Teenistuse projekti “Create Your World” aruande koostamisega.

 

2017 aastal tähistatakse Eestis Laste- ja noorte kultuuriaastatEesti ANK soovib selle raames tutvustada oma liikmete noortekeskusi, et näidata, millised võimalused on lastel ja noortel üle Eesti.

Sel nädalal on meil hea meel tutvustada Kristiine noortekeskust.

Kristiine noortekeskus tähistab sellel sügisel oma 15. aasta juubelit. Vanast ja legendaarsest keemiakauplusest ehitati 2000. aastate alguses internetikohvik ning peagi renoveeriti see noortekeskuse ruumidele vastavaks. Maja on küll väike ja ruume vähe aga asukoht on Tallinna mõistes väga hea.

2016. aastast alates on Kristiine noortekeskus Kristiine Linnaosa Valitsuse allasutuse Kristiine Tegevuskeskuse struktuuriüksus.

Noortekeskusel on kõige suurem ruum ehk avatud pool, väike klubiruum, köök, teisel korrusel kontoriruum ja muud abiruumid. Noorsootöötajaid on kokku 3 ning 1 juhataja. On nii kauaaegseid kui väiksema tööstaažiga
noorsootöötajaid. Igal aastal on noortekeskuse tegevustesse kaasatud ka EVS vabatahtlik, kes panustab oma uute ideedega keskuse igapäeva tegevustesse. Noortekeskus on lahti kõikidel tööpäevadel ja aeg ajalt panustatakse ka nädalavaehtustesse. Peaasi, et noored on rahul!

Noortekeskuses on noorel võimalus hubases keskkonnas suhelda, mängida erinevaid populaarseid mänge, hankida vajalikku infot ning saada abi ja nõu noorsootöötajatelt või kohtuda oma sõpradega. Lisaks sisustada oma vaba aega noortele meelepärasel viisil – mängida populaarsemaid lauamänge (piljardit, lauatennist) ning playstation 4,  kasutada internetti, võtta osa klubidest või muudest organiseeritud tegevustest.
Hetkel on võimaluses osaleda meediaklubis, kokkamisklubis, vaimse tervise teemal noorte omaalgatuslikes kokkusaamistes, rahvusvahelises filmiklubis, keelekursustel ja vabatahtlike klubis. Haridusasutustele pakume enda koostatud mitteformaase õppe meetodil kooliprogramme. Lisaks jalgratturite koolitusi noortele, kellel vajalik rattalubade eksamile minna. Iga aasta kirjutame ka projekte, et koos noortega teha midagi linnast väljas looduses ja saada meeldejäävaid elamusi. 2017 aasta peamised eesmärgid on noorte omaalgatuse ja kaasatuse suurem toetamine, piirkonna haridusasutustega koostöö tugevdamine ja eesmärgistatud ning arendava vaba aja tegevuste pakkumine.

Eesti ANK soovitab:

Valminud on käsiraamatu “Järjehoidjad” eestikeelne tõlge ning käsiraamat on nüüdsest kättesaadav ka elektrooniliselt. Käsiraamatu tõlget eesti keelde korraldas SA Archimedese noorteagentuur Hoolivate väärtuste tegevuskava raames koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Noorsootöö Keskusega.