Nädal 2: 6.01-12.01.2020 Eesti ANKis

Jaanuarist 2020 läks Eesti ANK üle 4 tööpäeva ja 1 avastus-ja arengupäeva töönädalala süsteemile. Jaanuaris toimub testperiood ning seejärel arutelu ja süntees, kuidas selline mudel edasisse tööperioodi ja noortekeskustesse sisse viia.

07.01

  • 7.-8.01 osaleb Eesti ANK meeskond koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega ANK 2020 konkursi ühisseminar-koolitusel “Avatud noorsootöö ABC” Tallinnas ja Põltsamaal.
  • Nopi Üles projektijuht Riin Luks osaleb koosolekul projektikoolituse raames koolitajatega Tallinnas

08.01

  • Nopi Üles projektijuht Riin Luks osaleb Järvamaa noorsootöötajate infopäeval, kus koos ENTK esindajaga tutvustab noorsootöötaja kutse taotlemist.

09.01

  • Rahvusvaheliste vabatahtlike koordinaator Kadi Laaneots külastab Haljala ja Sõmeru noortekeskust, kohtudes vabatahtlike ja mentoritega.

10.01

  • Eesti ANK Noortegarantii tugitegevuse programmijuht Heidi Paabort osaleb TÜ Eestikakeskuse väärtusprogrammi nõukogu kohtumisel Tartus.
  • Nopi Üles projektijuht Riin Luks osaleb Viljandi Avatud Noortetoas sündmusel Kogukonna KoosOLEK, kus tutvustab Nopi Üles projektifondi.
  • Eesti ANK juhatuse liige Annely Reile osaleb NOVAT koosolekul Tallinnas.
  • Rahvusvaheliste vabatahtlike koordinaator Kadi Laaneots osaleb SANA koordineerivate organisatsioonide kohtumisel.

 

Lisainfo:

6.-20.01 on Eesti ANKis praktikant Itaaliast Bashir Elyas. Bashir õpib ülikoolis America University of Rome rahvusvahelisi suhteid ning globaalpoliitikat. Praktikaasutuseks valis Bashir Eesti ANK põhjusel, et meie organisatsiooni kogemuste kaudu tundma õppida kodanikuühiskonna ja riigi omavahelist koostööd, välispartnerluse põhimõtteid ja valikuid. 7.01 on Eesti ANK korraldanud Bashirile kohtumise Siseministeeriumi esindajatega, Pagulasabiga, ees ootavad Eesti ANK tegevuse ja siseriiklike ja välissuhete tundaõppimine, osalemine kohtumistel riigihalduse ministri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsleriga, koostöö tundmaõppimine kohaliku omavalitsuse ja Riigikoguga, külastus koolidesse ja noortekeskustesse.