Nädal 20: 17.05 – 23.05.2021

19. mai

Eesti ANK meeskond kohtub Rahandusministeeriumi esindajatega KOV noorsootöö hindamise indikaatorite teemal.

20. mai

Kadi Laaneots ja Heidi Paabort osalevad HTM-i Euroopa Noorsootöö Konvendi järelsammude kohtumisel.

Rahvusvaheliste suhete juht Kadi Laaneots osaleb ESK strateegiliste partnerite Check-up kohtumisel.

Toimub UPLIFT noortekohtumine Tallinnas.