Nädal 21: 21.05.-27.05.18 Eesti ANKis

21.05

  • Eesti ANK juhatuse liige Annely Reile kohtub Pärnumaa kriminaalhooldajate, prokuratuuri ja noorsoopolitseiga, et rääkida riskikäitumisega noorte tugitegevuste võimalustest ja uute toetustegevuste vajaduste välja töötamisest Pärnumaal ja ANKide osalusest/võimalustest.

22.05

  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa osaleb 22.-25.05 Salto-Youth rahvusvahelisel koolitusel “Trainer Skills Workshop: Coaching in the training design” Tallinnas.
  • Jõhvis toimub Noorte Tugila spetsialistidele suunatud vene keelne supervisioon.
  • Eesti ANK juhatuse esimees Kerli Kõiv osaleb Varstu Noortemaja avaüritusel.

23.05

  • Eesti ANK Noorte Tugila programmijuht Heidi Paabort annab Tallinna Ülikooli II kursuse noorsootöö tudengitele loengu teemal tõenduspõhine lähenemine tööl riskiohus noortega (sh Noorte Tugila tähtsus noorsootöös).
  • 23-25.05 osalevad Heidi Paabort ja Ivika Uslov Läänemeremaade School to work võrgustiku koolitusel Tallinnas, et olla valmis lähiaastatel toimuvaks projektiks, mille raames soovitakse kodanikuühiskonda teadlikumalt kaasata ühiskonnas tekkinud väljakutsete (nt noor, kes ei õpi ega tööta) lahendamisse.
  • Kerli Kõiv annab Tartu Ülikooli tudengitele intervjuu rahvusvahelise noorsootöö teemadel.
  • Eesti ANK juhatuse liige Merlis Pajustik osaleb 23.-25.05.18 Ukrainas teisel rahvusvahelisel noortekeskuste foorumil “From Initiative – To Action”, kus räägib Eesti ANK tegevusest ning noortekeskuste olemusest ja tööst Eestis.

25.05

  • Eesti ANK rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt osaleb Rakveres koolitusel “Kommunikatsioon ja suhtekorraldus noorsootöös”.
  • Eesti ANK juhatuse esimees Kerli Kõiv osaleb Võrumaa meediakonverentsil.

Nopi Üles projektijuht Riin Luks viibib 21.-27.05.18 korralisel puhkusel.

 

Eelteade:

Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov on 28.05-03.06.18 korralisel puhkusel.