Nädal 21: 22.-28.05.2017

22.05

Eesti ANK noorsootöö spetsialist ja projektijuht Ivika Uslov osaleb 22.-23.05 Noorteinfo Narva koolitusgrupi I moodulil Narvas.

Eesti ANK tegev- ja tugimeetme Noorte Tugila juht Heidi Paabort ja Noorte Tugila sisujuht Kerli Kõiv kohtuvad Sotsiaalministeeriumi esindajatega, et arutada noortegarantii seiresüsteemi arenguid. Peale lõunat kohtutakse Lasnamäe Noortekeskuse Tugila spetsialistidega, et arutada programmi hetkeseisu ja plaane.

Õhtupoolikul osalevad Heidi Paabort, Kerli Kõiv ja Eesti ANK büroo- ja rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt kohtumisel Euroopa Parlamendi tööhõive ja sotsiaalkomisjoniga (EMPL)  kus esitletakse ühtlasi Noorte Tugila programmi.

Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib läbi HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames meeskonna coaching’u Viimsis.

23.05

Anne Õuemaa viib läbi HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames meeskonna coaching’u Paides.

Heidi Paabort osaleb ENTK poolt korraldataval Huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse infopäeval Põltsamaal.

24.05

Anne Õuemaa viib HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames läbi noortekeskuste juhtide coachimist.

Heidi Paabort on kutsutud Laste Vabariik avaüritusele Kadriorgu, kus Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid saadab elamustuuri teele.

25.05

Anne Õuemaa viib läbi HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames meeskonna coaching’u Sakus.

Heidi Paabort osaleb Laste Vabariik elamustuuri sündmusel Põltsamaal.

26.05

SA Archimedese Noorteagentuuri eestvedamisel toimub kolme lennu Tugila programmi teostajate ühine Inspiratsiooni(arengu) päev Tartus, millest võtab osa ka Eesti ANK Tugila meeskond.

Anne Õuemaa viib HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames läbi noortekeskuste juhtide coachimist.

 

Teised tegevused sel nädalal Eesti ANKis:

  • Eesti ANK büroo- ja rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt tegeleb büroo ja rahvusvaheliste projektidega seonduvate jooksvate üleasnnetega, sh EVT projekti “Create Your World” aruande koostamisega Mobility Toolis.
  • Ivika Uslov tegeleb Noorteinfo koolituste korralduslike ülesannetega. Noorteinfo koolitusi koordineerib Eesti ANK HTM toel.
  • Nopi Üles projektijuht Riin Luks viib 22-24.05 läbi lepingunõustamisi ning teeb eelarvete vahekokkuvõtteid.

Eesti ANK soovitab! Kohtumise puhul Euroopa Parlamendi tööhõive ja sotsiaalkomisjoniga soovitab Eesti ANK sel nädalal lugeda, kuidas noorsootöö saab kaasa aidata lahendamaks väljakutseid noorte tööellu siirdumisel. Loe raportit The contribution of youth work to address the challenges young people are facing, in particular the transition from education to employment. Results of the expert group set up under the European Union Work Plan for Youth for 2014-2015.

2017 aastal tähistatakse Eestis Laste- ja noorte kultuuriaastatEesti ANK soovib selle raames tutvustada oma liikmete noortekeskusi, et näidata, millised võimalused on lastel ja noortel üle Eesti.

Sel nädalal on meil hea meel tutvustada Kurtna külas, Illuka vallas asuvat Kurtna Noortekeskust.

2005. aasta 23. veebruaril toimus Kurtna noortekeskuse avamispidu, kus osales palju toredaid inimesi vallast, maakonnast ja kaugemalt. Meeleolu loomiseks esines suurepärase akustikaga ruumides ansambel Noorkuu.

Hoonel on kaks korrust kasuliku pinnaga 251,1 m2. Kaks saali on kõrgete lagedega (üks neist on peeglisaal), kabinet, eraldi WC-d, riietus- ja dušširuumid poistele ja tüdrukutele. Teisel korrusel on väike kööginurk.  Unistame lisaruumidest, näiteks: mängutuba, laulutuba, käsitöötuba, saun ja muid toredaid võimalusi 🙂

Kurtna Noortekeskuses toimuvad järgmised huviringid: draamaring, käsitöö, robootika, võrkpall, laulmine, tants. Maja külastavad noored saavad mängida õhuhokit, piljardit, koroonat, lauamänge, x-boxi, kasutada 3 internetiga arvutit ja jõusaali.

Kurtna noortekeskuse meeskonnas on 2 noorsootöötajat: Anna Konovalova – juhataja ja noorsootöötaja ning Mirjam Vinkler – noorsootöötaja.

Oleme alati avatud koostööks ja põnevateks ideedeks!