Nädal 21: 18.05-24.05.2020 Eesti ANKis

19.05

  • Nopi Üles programmijuht Riin Luks osaleb noorsootöötajate kutseintervjuude hindamiskomisjonis.

20.05

  • Eesti ANK tegevjuht Maivi Liiskmann osaleb SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) infopäeval.
  • Nopi Üles programmijuht Riin Luks osaleb kell 11:00 Briti Nõukogu veebikohtumisel programmide rakendajatega.
  • Nopi Üles programmijuht Riin Luks osaleb noorteinfo ja nutika noorsootöö arendusgrupi kohtumisel.

21.05

  • Eesti ANK esindus osaleb SA Archimedese korraldatud veebiseminaril “Noorsootöötajate koolituste arendamine, tagasivaade viimasele 5 aastale ja kohanemine online koolitustega”.

22.05

  • Eesti ANK juhatuse e-koosolek.
  • NEET-noorte tugimeetme Eesti ANK esindajad Heidi Paabort ja Kerli Kõiv kohtuvad omavalitsuste esindajatega, et arutada tugimeetme rakendamise edasisi samme.