Nädal 22: 29.05 – 4.06.17

29.05

  • Eesti ANK juhatuse esimees ja Noorte Tugila spetsialist Kerli Kõiv osaleb Võrumaa Partnerluskogu strateegia arutelul, et anda sisendit noorsootöö vaatenurgast.
  • Nopi Üles projektijuht Riin osaleb ümarlaual ENTKs teemal “Noorsootöö võimalused noorte ettevõtlikkuse toetamisel”.

30.05

  • 30.-31.05 toimub Põltsamaa Noorte- ja Elukestva Õppe keskuses Noorteinfo III grupi II koolitusmoodul. Koolitajad Hannes Sildnik, Helina Lillsoo ja Jaan Kruusma. Noorteinfot kooridneerib Eesti ANK HTM toel. Eesti ANK meeskonnast osalevad Kerli Kõiv, Heidi Paabort ja Riin Luks.
  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib läbi HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames meeskonna coaching’u Keilas.

1.06

  • Nopi üles projektijuht Riin Luks osaleb koosolekul ENTK esindajatega, teemaks Nopi üles vahekokkuvõte.

2.06

  • Eesti ANK tegev- ja tugimeetme Noorte Tugila juht Heidi Paabort osaleb Huvitav Kool nõukoja kohtumisel Tallinnas.
  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib läbi HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames meeskonna coaching’u  Tartus ning kavandab järgnevaid meeskonna coaching’u kohtumisi.
  • Eesti ANK büroo- ja rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt tegeleb käesoleval nädalal büroo ja rahvusvaheliste projektidega soenduvate jooksvate ülesannetega. 02.06 kaitseb Stiina Kütt Tallinna Ülikoolis magistritööd teemal “Noortekeskuste roll ja võimalused kogukonna sidususe toetamisel.” Noorsootöö korralduse magistritööde kaitsmine Tallinna Ülikoolis toimub 2. juunil kell 9.15 ruumis T-209.

3.06

  • Nopi üles projektijuht Riin Luks osaleb Järvamaa Noortepäeval.

Teised tegevused Eesti ANKis sel nädalal:

  • Eesti ANK noorsootöö spetsialist ja projektijuht Ivika Uslov tegeleb Noorteinfo korralduslike ja Noorte Tugila tehniliste ülesannetega.

 

2017 aastal tähistatakse Eestis Laste- ja noorte kultuuriaastatEesti ANK soovib selle raames tutvustada oma liikmete noortekeskusi, et näidata, millised võimalused on lastel ja noortel üle Eesti.

Sel nädalal on meil hea meel tutvustada Sindi linnas asuvat Sindi Avatud Noortekeskust.

Sindi Avatud Noortekeskus asutati 1.nov.2004. 28.jaanuaril 2005 oli pidulik avamine linnavalitsuse keldrikorrusel ja alates 14.oktoobrist 2005 asutakse muinsuskaitse aluses   renoveeritud Sindi  raudteejaamas, kus on hõlmatud esimene korrus.

Keskuses töötab täiskohaga juhataja ja kaks poole kohaga noorsootöötajat. Lisaks  on 11 lepinguga ringijuhendajat. Külastajaid on päevas keskmiselt 40. Lisaks majast väljaspool toimuvad ringid.

Tegevuse eesmärgiks on pakkuda noortele enesearendamise ja  sotsialiseerumisvõimalusi ning kogukonnatunnet.

Igapäevaselt pakub noortekeskus avatud noorsootööd – keskuses on piljardisaal, kus on  televiisor,  muusikakeskus ja Wii.Kõrval  on kööginurk, kus noored saavad süüa valmistada ja kus toimuvad kokanduspäevad kutsekooli kokanduse eriala õpilastega. Endise raudteejaama fuajees  saab mängida lauatennist, piljardit, lauajalgpalli, toimuvad kohtumised huvitavate inimestega, kontserdid,  filmide vaatamine. Keskuses saab mängida  wii-d, lauamänge, teha koolitöid.

Muusikaruumis töötab kitarri, trummi ja bändiring. Eraldi ruum on keraamika, arvutigraafika, kunstiringi,  raadioringi „Sindi raadio“ jaoks.

Väljaspool maja tegutseb Baltikumi suurimal rajal  automudelismi ring ja kooli võimlas iluvõimlemisring. Matkaringile ehitati projektiga 12,5 m kõrguse ja ka negatiivset kallet  sisaldava ronimissein. 2006.aastast on projektidega  pidevalt täiendanud skateparki,  mis on suunatud ekstreemspordihuvilistele noortele üle kogu Eesti. Toimuvad ekstreemspordivõistlused ning skatepark on avatud kõigile noortele. Võistlused Sindi Skate2016  toimusid  kümnendat korda ja olid rahvusvahelised. Sindi võimlemispidu 2017, kus osalesid kõik Pärnumaa ja Pärnu linna võimlejad, toimus samuti kümnendat korda.

Pööratud on suurt tähelepanu huvitööle, sest aeg on näidanud, et need, keda alguses miski  ei huvita, hakkavad vähehaaval teiste järgi ikkagi üht-teist proovima.

Kõik ringid ja vahendid  on noortele tasuta.

Osaletakse talgutel Teeme ära ja  keskuses töötab 4H klubi Sindila, mis annab noortele rohkem valikuvõimalusi. Sindi Avatud Noortekeskuse juures teevad ÜKT päevi Sindi Alaealiste Asjade komisjoni poolt saadetud noored.

Oodatud on kevad-, suve-, sügis- ja talvelaagrid, matkad, teatrikülastused, erinevad võistlused, teiste noortekeskuste külastamine ja nendega koos organiseeritud  üritused. On käidud Soomes tutvumas Helsingi noortekeskuste tööga ja tutvustatud keskust sõpruslinna Anjalankoski infomessil.

Suuremad koostööpartnerid on Pärnu Maavalitsus, Sindi Linnavalitsus, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Sindi Gümnaasium, Pärnumaa Spordiliit, Rajaleidja, Eesti Noorsootöö Keskus, Pärnumaa infoportaal, Sindi Seltsimaja, Paikuse ANK.

 

Eesti ANK soovitab:

Septembrist asub Eesti Euroopa Liidu eesistujamaa toolile ja selle valguses on hea meelde tuletada, millised on Euroopa Liidu ühised eesmärgid noorsootöös, lugedes  “Noortevaldkonna uuendatud koostooraamistik 2010-2018”.