Nädal 23: 03.06.-09.06.2019 Eesti ANKis

03.06

04.06

  • Kerli Kõiv ja Carolyn Mets esinevad SANA poolt korraldatud veebinaril noorte osaluse teemadel.
  • 4.-6.06.2019 Stiina Kütt osaleb SA Archimedese Noorteagentuuri partnerluses rahvusvahelise arenguprogrammi „Europe Goes Local“ konverentsil Brüsselis, Belgias, mille eesmärk on tõsta kohalikul tasandil tehtava noorsootöö kvaliteeti läbi rahvusvaheliste tegevuste.

05.06

  • Eesti ANK Noortegarantii NEET-noorte tugiteetme programmijuht Heidi Paabort ja teenuse kvaliteedijuht Kerli Kõiv osalevad “Riskis noorte toetusvajaduse ja võimaluste ning koostöö ümarlauas” Ida-Virumaal. Esitletakse seniseid häid praktikaid noorte toetamisel.
  • Eesti ANK bürooassistent ja Nopi Üles noorsootöötaja Carolyn Mets osaleb loodava Noorte Keskkonnanõukogu koosolekul Keskkonnaministeeriumis.

06.06

  • Heidi Paabort ja Kerli Kõiv korraldavad Tartus “NEET olukorras olevate noorte toetamise arenguprogrammi” viimast moodulit, kus keskendutakse jätkusuutlike teenuste loomisele ja analüüsitehnikatele. Tegemist on Eesti ANK ja SANA ühiskoolitusega, mille elluviimist toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfond. 
  • Nopi Üles projektijuht Riin Luks osaleb projektikonkursi “raamatukogud-muuseumid-noored” hindamiskomisjoni töös Tallinnas.

07.06

  • Eesti ANK tegevmeeskond ja juhatus kohtuvad ühenduse juhatuse korralisel koosolekul Tartus.