Nädal 23: 5.06 – 11.06.17

5.06

 • Noorte Tugila meeskonna liikmed, noorsootöö spetsialist Kerli Kõiv ja noorsootöö spetsialist ja projektijuht Ivika Uslov külastavad Ida-Virumaa Noorte Tugilaid.
 • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib läbi HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames meeskonna coaching’u Pärnus.

6.06

 • Kesklinna Noortekeskuses toimub 6.-7.06. Noorteinfo Tallinna grupi II koolitusmoodul. Koolitajad Hannes Sildnik, Jaan Kruusma ja Helina Lillsoo. Eesti ANKi esindab Ivika Uslov. Noorteinfo koolitusprogrammi koordineerib Eesti ANK HTM toel.
 • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib läbi HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames meeskonna coaching’u Kilingi-Nõmmes.

7.06

 • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib läbi HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames meeskonna coaching’u Verioral ja kavandab järgnevaid meeskonna coaching’u kohtumisi.
 • Eesti ANK tegev- ja tugimeetme Noorte Tugila juht Heidi Paabort osaleb Noortevaldkonna EL eesistumise teemameeskonna kohtumisel Tartus.

9.06

 • Heidi Paabort esineb Tallinnas Euromed konverentsi paneelis teemal “Intercultural education and dialogue”. Vt lisa: http://euromed.sscw.ee/international…/conference-agenda/
 • Eesti ANK büroo- ja rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt viib koos Eesti ANK poolt koordineeritud välisvabatahtlikega läbi Euroopa Vabatahtlikku Teenistust tutvustava töötoa Põlva Riigigümnaasiumis.

 

Teised tegevused Eesti ANKis sel nädalal:

 • Eesti ANK büroo- ja rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt viibib puhkusel 5.-7. juunil.
 • Eelinfo: Eesti ANK tegev- ja tugimeetme Noorte Tugila juht Heidi Paabort on korralisel puhkusel 12.-17.06.
 • Nopi Üles projektijuht Riin Luks viib sellel nädalal läbi lepingunõustamisi, tegeleb noorte vahearuannetega.

 

2017 aastal tähistatakse Eestis Laste- ja noorte kultuuriaastatEesti ANK soovib selle raames tutvustada oma liikmete noortekeskusi, et näidata, millised võimalused on lastel ja noortel üle Eesti.

Sel nädalal on meil hea meel tutvustada TARVASTU AVATUD NOORTEKESKUST.

2006. aastal loodi Mustla rahvamaja ruumidesse Tarvastu Avatud Noortekeskus, kus tehti 2007. aastal remont ning noortekeskus sai endale kaasaegsed ja korralikud ruumid. Tarvastu Avatud Noortekeskus korraldab noorte teavitamist, pakub erinevaid vaba aja sisustamise võimalusi, on partneriks valla noorte töömaleva läbiviimisel ja korraldab noorteüritusi noortele koos noorte endiga.

Noortekeskuse noorsootöötaja on seadnud endale eesmärgiks teha võimalikult palju koostööd Tarvastu Gümnaasiumi ja Tarvastu Gümnaasiumi õpilasesindusega, et tagada noorsootöö teenuste kättesaadavus võimalikult paljudele noortele. Koos on tehtud lastekaitsepäev, õppepäevad, orienteerumised ja tunnustuslaager valla eeskujulikele noortele. Selline lähenemine aitab muuta tugispetsialistide võrgustikutöö kohalikul tasandil efektiivsemaks. Seda tõendab 2016. aasta kevadel läbi viidud Tarvastu valla noorsootöö kvaliteedi hindamine, kus toodi ühe tugevusena välja tugispetsialistide võrgustikutöö.

Noortekeskuses on piljardi-, lauatennise- ja lauajalgpallilaud, xBox360, Playstation4, põnevad lauamängud, erinevaid meisterdamistarbed ning sõbralikud noorsootöötajad. Tarvastu Avatud Noortekeskuse teeb eriliseks bändiruum, mida on võimalik kasutada kõigil muusikahuvilistel
noortel.

Noortekeskuses toimuvad oktoobrist maikuuni erinevad turniirid: lauajalgpall, lauatennis ja piljard. Noorte omaalgatuslike ettevõtmiste teostamisel on noorsootöötaja pigem suunajaks ja toetajaks ning aitab moraalse toega. Noortekeskus tähistab igal aastal maikuus enda sünnipäeva, mis on ühtlasi ka iga-aastane suur tänusündmus: sünnipäeval autasustatakse terve aasta vältel turniiridel osalenud noori, tunnustatakse noortekeskuse töösse oma panuse andnuid ning tuuakse pea iga noore kohta välja see, mida ta noortekeskuses hästi teeb.

2016. aastal liitus Tarvastu Avatud Noortekeskus Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega, mis soodustab üle-eestilisi koostöövõimalusi teiste omavalitsustega ja aitab olla kursis noorsootööd puudutava infoga. Tarvastu Avatud Noortekeskuse külastajaskond jääb vanusevahemikku 7-18-eluaastat. Ühes päevas külastab noortekeskust keskmiselt 20 noort. Noorsootöötajad on noortekeskuses selleks, et olla noortele seltsiks ning luua otsesuhtluse kaudu noortega hea kontakt.

Eesti ANK soovitab:

9.06.17 toimub Tallinnas Euromed konverents, mille valguses tutvustame uurimuse „Impact of Internationality“ raportit.