Nädal 24: 10.06.-16.06.2019 Eesti ANKis

10.06

  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib läbi coachingu- ja supervisioonisessioone noorsootöötajatega Skype´is.
  • 10.-12.06 Eesti ANK Noortegarantii NEET-noorte tugimeetme programmijuht Heidi Paabort ja tegevjuht Ivika Uslov osalevad School to Work võrgustiku teemagruppide ühiskohtumisel ja võrgustiku aastakonverentsil Gdanskis, Poolas. Ühiskohtumine toob kokku NEET-noortega tegelevad spetsialistid, et üheskoos luua sõnumid otsustajatele ja rahastajatele ning seeläbi suurendada rahvusvahelist koostööd NEET-noorte toetamise suunal Läänemere maades.

11.06

13.06

  • Eesti ANK juhatuse esimees Kerli Kõiv ja tegevjuht Ivika Uslov osalevad noortevaldkonna straateegia 2021-2035 töörühma kohtumisel Tallinnas. Esimese kohtumise eesmärk on arutada noortevaldkonna hetkeolukorra ning arenguvajaduste üle.
  • Nopi Üles projektijuht Riin Luks osaleb Erasmus+ hindamiskomisjoni töös.