Nädal 24: 12.06-16.06.2017

12.06

Eesti ANK büroo- ja rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt külastab Sõmeru noortekeskust, kes valmistub Eesti ANK koordineerimisel vastu võtma esimest Euroopa Vabatahtliku Teenistuse vabatahtlikku sügisest 2017.

Eesti ANK noorsootöö spetsialist ja projektijuht Ivika Uslov osaleb Erasmus+ projekti “Muutuse hindamine” Eesti partnerite Skype koosolekul.

13.06

Eesti ANK juhatuse liikmed Kerli Kõiv ja Marek Mekk osalevad Tartus Haridus- ja teadusministeeriumis toimuval arutelu, kus kavandakse noortele eesti ja läti keelt tutvustavaid tegevusi läbi noorsootöö valdkonna.

Stiina Kütt osaleb Elva noorsootöö kvaliteedi hindamise protsessis välishindajana.

13.06-14.06 viibib Ivika Uslov Noorteinfo Narva grupi II koolitusmoodulil Narva Noortekeskuses. Noorteinfo koolitusprogrammi koordineerib Eesti ANK HTM toel.

14.06

Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib läbi HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames meeskonna coaching’u Antslas.

15.06

Eesti ANK tegev- ja tugimeetme juht Heidi Paabort on palutud Ühendkuningriigi Suursaatkonna vastuvõtule, kus tähistatakse kuninganna Elisabeth II sünnipäeva.

Ivika Uslov tutvustab koos Kesklinna Noortekeskuse Noorte Tugila esindaja Ege Kirikuga Mektorys Erasmus+ projekti “Intense” raames Noorte Tugilat.

Anne Õuemaa viib läbi HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames meeskonna coaching’u Rõuges.

Teised tegevused Eesti ANK-is sel nädalal:

12.-14.06 ja 16.-17.06- viibib Heidi Paabort korralisel puhkusel.
15.-18.06 viibib Stiina Kütt korralisel puhkusel.

Nopi Üles projektijuht Riin Luks valmistab ette uute taotluste vastuvõtmist Nopi Üles konkursile, viib läbi nõustamisi ning töötab läbi saabunud taotlused.

2017 aastal tähistatakse Eestis Laste- ja noorte kultuuriaastatEesti ANK soovib selle raames tutvustada oma liikmete noortekeskusi, et näidata, millised võimalused on lastel ja noortel üle Eesti.

Sel nädalal on meil hea meel tutvustada Võru noortekeskust.

MTÜ Võru Noortekeskus loodi aastal 2003 Võru linna ja valla poolt, et tagada 2002. aastal Võrumaa Noorte Kogu poolt algatatud avatud noortekeskuse teenuse pikaajaline ja parem toetus. Võru Noortekeskus asub aadressil Jüri 54, Võru linn, samas hoones on Võrumaa Keskraamatukogu ja Toetuskeskus Meiela.

Võru Noortekeskuses saavad noored oma vaba aega sisustada kuues erinevas toas: köök, treeningtuba, kästitöö-, seminariruum, mängude tuba ning tegevusruum, kus on võimalik: kasutada avatud internetiteenust; mängida piljardit, õhuhokit, lauatennist ja erinevaid lauamänge; kuulata muusikat ja vaadata filme; meisterdada, joonistada, õppida, osaleda koolitustel, infopäevadel, matkadel jne; osaleda vabatahtlikuna ürituste korraldamisel ja võimalusel praktiseerida võõrkeeli vabatahtlikega.

Noortekeskusel on oma Noorteaktiiv, kes algatavad erinevaid üritusi ning on aktiivsed korraldajad. Koostööd tehakse erinevate organisatsioonide ja asutustega. Näiteks käiakse regulaarselt abis Toidupangal ja tehakse koostööd piirkonna koolidega.

Võru Noortekeskuse missiooniks on toetada noori nende elus ja arengus kaasava, võrdse ja ausa põhimõtte alusel, andmaks noortele aluse täisväärtusliku tuleviku ja ühiskonnas hästi toimetulevaks liikmeks kujunemisel.

Eesti ANK soovitab:

Eelinfo: 18-20.06 osalevad ja esinevad Heidi Paabort ja Kerli Kõiv Stockholmis, Rootsis, toimuval School to work platvormi rahvusvahelisel konverentsil “Collaboration for Improvements”, kus esitletakse Noorte Tugilat ja elektroonilist noorsootöötajate tööriista “Noortekeskuste Logiraamatut”. Seoses tulevase rahvusvahelise konverentsiga soovitame sel nädalal lugeda Noorte Tugila juhendit, mis võtab kokku Noorte Tugila programmi olemuse ja praktika.