Nädal 25: 17.06.-23.06.2019 Eesti ANKis

17.06

  • NEET-noorte tugimeetme esindajad Heidi Paabort ja Kerli Kõiv osalevad Tartus toimuval ESF noortemeetme 2014-2018 rakendamise vahehindamisel.
  • NEET-noorte tugiteetme programmijuht Heidi Paabort ja Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov  Haridus- ja Teadusministeeriumis Noorte Tugila Euroopa Komisjoni seirearuande koostamise kohtumisel.
  • Eesti ANK rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt tegeleb raamatupidajaga SA Archimedese Noorteagentuuri poolt Erasmus+ strateegilise koostööprojekti “Community Guarantee” kohapealse kontrolliga tegevuste toimumise järel, mille käigus soovitakse tutvuda projekti kulude abikõlblikkuse ja kajastamisega raamatupidamises.

18.06

  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib läbi coachingu- ja supervisioonisessioone noorsootöötajatega Skype´is
  • 18.-20.06 Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov osaleb avalike teenuste arendamise programmi kolmandal seminaril Tallinnas.
  • Eesti ANK juhatuse liige Merlis Pajustik osaleb Nutika noorsootöö ümarlaual Tallinnas.
  • Nopi Üles projektijuht Riin Luks tutvustab Sloveenia KOV esindajatele Nopi Üles programmi tegevusi ning viib koos Paide Linna Noortevolikoguga läbi ideede kaardistamise töötoa.

19.06

  • NEET-noorte tugimeetme esindajad Heidi Paabort ja Kerli Kõiv osalevad Ameerika Suursaatkonna vastuvõtul Tallinnas.

20.06

  • Nopi Üles projektijuht Riin Luks tutvustab Eesti Noorsootöö Keskuses Ukraina delegatsioonile Nopi Üles programmi tegevusi.