Nädal 27: 02.07.-8.07.18 Eesti ANKis

2.07

  • Eesti ANK programmi Noorte Tugila programmiijuht Heidi Paabort, kvaliteedijuht Kerli Kõiv ja tegevjuht Ivika Uslov kohtuvad Noorte Tugila teemal ENTK esindajaga Tartus.

4.07

  • Eesti ANK juhatuse esimees Kerli Kõiv kohtub Võrumaa Partnerluskogu juhatuse esindajaga, et arutada noorte ja ettevõtjate koostöölahendusi.

5.07

  • Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov ja rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt kohtuvad SA Archimedes Noorteagentuuri spetsialistidega, et arutada, kuidas Eesti ANK saab aidata kaasa noorsootöötajate ja noortekeskuste aktiivsemale osalusele projektitaotluste esitamisel Erasmus+ programmis.
  • Eesti ANK juhatuse aseesimees Marek Mekk ja juhatuse liige Merlis Pajustik osalevad kolmapäeval Tartus (Lille noortemaja) veebirakenduse “Vöötorav” arendamise koosolekul. “Vöötorav” on arendatava veebirakendus, mis hakkab kaardistama noorte mitteformaalset õpet ning annab hoo sisse mitteformaalhariduse tunnustamisele.

6.07

  • Kerli Kõiv ja Heidi Paabort osalevad Skype koosolekul SA Archimedes Noorteagentuuri esindajatega noorsootöötajate, sh Noorte Tugila spetsialistide koolitusteemadel.

Muu info:

Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa on 02.07.-06.08.18 korralisel puhkusel.

HMN poolt toetatud projekti “Kogemuste kullaproov” projektijuht Kristi Paas on 02.07.-20.07.18 korralisel puhkusel.

Eesti ANK juhatuse ja tegevmeeskonna tegemiste ülevaate nädalakavas esitame taas alates septembrist.