Nädal 34: 21.-25.08.2017

Eesti ANK naaseb peale suvepuhkuste perioodi taas infokirjaga. Soovime kõigile noortega tegutsejatele rõõmurohket ja värvilist algavat hooaega. 

21.08

Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa coachib HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames juhte Skype’is.

22.08

Anne Õuemaa coachib HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames juhte Tartus.

23.08

Anne Õuemaa viib läbi meeskonna coaching’u Viljandimaal.

Riin Luks osaleb Nopi Üles konkursil osalenud noortega väljasõidul Tartu Seiklusparki.

24.08

Anne Õuemaa viib läbi meeskonna coaching’u Sõmerus.

25.08

Toimub Eesti ANK juhatuse ja tegevmeeskonna koosolek Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuses.

Teised tegevused Eesti ANK-is sel nädalal:

  • Noorte Tugila spetsialist Kerli Kõiv kavandab Tugila sügise perioodi tegevusi.
  • Büroo ja rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt tegeleb büroo, rahvusvaheliste ja EVT projektidega seonduvate jooksvate ülesannetega.
  • Eesti ANK noorsootöö spetsialist ja projektijuht Ivika Uslov tegeleb Logiraamatu arendamise, vajalike statistiliste andmete kogumise ja edastamisega. Samuti tegeleb Noorte Tugila ja HMN poolt toetatud projekti “Selge suund” jooksvate ülesannetega.
  • Anne Õuemaa kavandab järgnevaid coaching’u kohtumisi.
  • Nopi Üles projektijuht Riin valmistab sellel nädalal ette PickUp -Briti eri konkursi avanemist ja viib läbi nõustamisi noortega.
  • Heidi Paabort viibib puhkusel kuni 24.08.

Eelinfo:

  • 26.-29.augustil osaleb Kerli Kõiv Istanbulis rahvusvaheliste koostööpartnerite töökoosolekul, mille fookuses on koostöötegevuste kavandamine järgmises teemafookuses:Experiential Learning Theory and Paulo Freire’s Pedagogy of the Oppressed.
  • 27.08-01.09 osaleb Ivika Uslov rahvusvahelise projekti “Muutuse hindamine” vahekohtumisel Lõuna-Prantsusmaal.