Nädal 35: 28.08.-1.09.2017

28.08

Eesti ANK noorsootöö spetsialist ja projektijuht Ivika Uslov osaleb 27.08-1.09 Lõuna-Prantsusmaal Erasmus+ projekti “Muutuse hindamine” vahekohtumisel.

Noorte Tugila spetsialist Kerli Kõiv osaleb 28.-29.08 Istanbulis rahvusvaheliste koostööpartnerite töökoosolekul, kus kavandatakse koostöötegevusi järgmises teemafookuses:Experiential Learning Theory and Paulo Freire’s Pedagogy of the Oppressed.

Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib läbi HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames meeskonna coaching’u Sakus.

Eesti ANK büroojuht Stiina Kütt esindab Eesti ANKi Teeviit 2017 infoseminaril Tallinnas.

29.08

Anne Õuemaa viib läbi HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames meeskonna coaching’u Viljandimaal.

Stiina Kütt viib koos SA Archimedese Noorteagentuuri esindaja Nele Metsaga läbi koolituskohtumist Eesti ANK koordineeritud EVT projekti „Catch The Spark“ vastuvõtvatele organisatsioonidele Sauel.

Eesti ANK tegev- ja tugimeetme Noorte Tugila juht Heidi Paabort ja Nopi Üles projektijuht Riin osalevad ESF tegevussuuna „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ partnerite korralisel kohtumisel Tartus.

30.08

Anne Õuemaa coachib  HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames juhte Skype’is.

Heidi Paabort osaleb Tallinnas Praxis koolitusel “Kuidas tellida uuringuid, millest on kasu aastateks?”

31.08

Anne Õuemaa viib läbi HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames meeskonna coaching’u Sauel.

Riin Luks osaleb kohtumisel British Council esindajatega PickUp – Briti eri teemal Tallinnas.

 

Teised tegevused Eesti ANKis sel nädalal:

Kerli Kõiv tegeleb Noorte Tugilate nõustamisega.

Kerli Kõiv ja Heidi Paabort teevad ettevalmistusi rahvusvahelise konverentsi “Kogukonnagarantii” (09.11.2017, Tartus) Kogukonnagarantii toimumiseks.

Anne Õuemaa kavandab järgnevaid coaching’u kohtumisi.

Stiina Kütt tegeleb büroo, EVT ja rahvusvaheliste projektidega seonduvate jooksvate ülesannetega, muuhulgas Eesti ANK üldkoosoleku ja eesootava Erasmus+ strateegilise koostööprojekti „Community Guarantee“ partnerite esimese kohtumise korraldusega.

Sellel nädalal avatakse “PickUp- Briti eri” konkurss.