Nädal 36: 02.09.-08.09.2019 Eesti ANKis

02.09

  • Nopi Üles programmijuht Riin Luks ja büroojuht Carolyn Mets Ideeviida mentorite koolitusel Tallinnas.

03.09

  • Nopi Üles programmijuht Riin Luks viib Türi Põhikooli projektipäeval läbi ideede genereerimise töötuba.
  • 3.-6.09. toimub Erasmus+ strateegilise koostööprojekti “Social inclusion in youth centres” rahvusvahelise projektimeeskonna koosolek Eestis, Tallinnas. Koosolekul osalevad Eveliis Samberk (projektimeeskonna liige, Saue ANK), Stiina Kütt ja Carolyn Mets (Eesti ANK).

04.09

  • NEET-noorte tugiteetme programmijuht Heidi Paabort kohtub Tallinna Spordi- ja Noorsooameti NEET-noorte tugiteenuse meeskonnaga, et arutada programmi hetkeseisu ja võimalikke ühisarenguid.
  • Nopi Üles programmijuht Riin Luks osaleb Eesti Noorteühenduste Liidu noortedialoogi kohtumisel kell 16.00-17.15.

06.09

07.09

  • Nopi Üles programmijuht Riin Luks osaleb Sillamäe Lastekaitse Ühingu ja ENLi suvekooli “Hoolin, kaasan ja mõistan” projektikomisjonis.

Info:

Tutvu Eesti ANK augustikuu infokirjaga SIIN.

Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viibib 28.08.-5.09 korralisel puhkusel.