Nädal 37: 10.-16.09.2018 Eesti ANKis

10.09

  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib HMN poolt toetatud projekti „Kogemuste kullaproov“ raames läbi meeskonnacoachingu Kosel.
  • Eesti ANK Noorte Tugila meeskond Heidi Paabort ja Kerli Kõiv osalevad Noortegarantii juhtgrupi kohtumisel Tallinnas ja hanke “Raskemates oludes noorte (NEET noorte) jaoks tugimeetmete käivitamine ja rakendamine” infopäeval.
  • Nopi Üles projektijuht Riin Luks osaleb teavitustöö Skype-koosolekul Kivi-Vigala noorte ja juhendajaga.

11.09

  • Anne Õuemaa viib HMN poolt toetatud projekti „Kogemuste kullaproov“ raames läbi juhtide supervisiooni Tallinnas.

12.09

  • Heidi Paabort osaleb ja annab omapoolse sisendi Sotsiaalministeeriumi KOVidele suunatud Noortegarantii tugisüsteemi infopäeval Tallinnas.