Nädal 38: 17.-23.09.18 Eesti ANKis

17.-23.09 toimub Eesti ANK koordineeritud ja SA Archimedese noorteagentuuri poolt Erasmus+ programmist rahastatud strateegilise koostööprojekti “Community Guarantee” rahvusvaheline seminar Eestis, Pärnus. Seminar toob kokku 20 osalejat, Itaaliast, Portugalist, Islandilt ja Eestist, töötama projekti intellektuaalse väljundi, efektiivse mitteõppivatele ja -töötavatele noortele suunatud tugiteenuse mudeli, koostamisega. Nädala jooksul tegelevad rahvusvahelise seminari läbiviimisega Stiina Kütt, Ivika Uslov, Annely Reile, 18.-19.09 Heidi Paabort ja Kerli Kõiv.

17.09

  • Eesti ANK Noortegarantii tugimeetme Noorte Tugila programmijuht osaleb HTM 2035+ starteegia (sidususe ja heaolu ekspertrühmas) koosolekul Tallinnas.
  • Nopi Üles projektijuht Riin osaleb “DigitalYIntro” e-kursusel.

18.09

  • Nopi Üles projektijuht Riin Luks osaleb Noortefoorum 2035.
  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa coachib HMN poolt toetatud projekti „Kogemuste kullaproov“ raames juhte.

19.09

  • Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov osaleb Justiitsministeerimi poolt loodud töörühma koosolekul, mille eesmärk on noortekampade probleemide lahenduste leidmine, rakendamine ja seiramine.
  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib läbi HMN poolt toetatud projekti „Kogemuste kullaproov“ raames juhtide supervisioonipäeva Tartus.

20.09

  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa osaleb individuaalsupervisioonil Tartus.

21.09

  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa osaleb organsiatsiooni- ja meeskonnanõustaja Susanne Ehmeri seminaril ‘Enjoy Organisations!’ 21.-23.09 Tallinnas.
  • Nopi Üles projektijuht Riin Luks osaleb noorteseire aastaraamatu “Noored ja osalus” arutelukonverentsil.