Nädal 39: 21.09.-25.09.2020 Eesti ANKis

21. september

Eesti ANK meeskond kohtub Tallinna Ülikooli noorsootöö korralduse lektor Ilona-Evelyn Rannala ja noorsootöö lektori Tanja Dibouga.

Eesti ANK Noorte Tugila esindajad Heidi Paabort ja Kerli Kõiv osalevad Eesti Töötukassa strateegia arutelul.

22. september

Eesti ANK Noorte Tugila meeskond osaleb projekti “Uplift” rahvusvahelise tasandi meeskonna kohtumisel, et arutada seniseid tegevusi ja tulevasi ühiseid plaane.

Eesti ANK Noortegarantii tugimeetme Noorte Tugila programmijuht Heidi Paabort osaleb Tallinnas Hea Kodaniku Klubis “Loome koos”

23. september

Eesti ANK alustab tõenduspõhise seminaride sarjaga „Teaduslõuna noortekeskustes“

24. september

Toimub Noorte Tugila programmi spetsialistide kovisioon

25. september

Eesti ANK rahvusvaheliste vabatahtlike koordinaator Kadi Laaneots osaleb SANA mentorite ümarlaua töögrupis