Nädal 4: 22.01.-28.01.18 Eesti ANKis

22.01

 • Eesti ANK Noortegarantii tugimeetme Noorte Tugila programmijuht Heidi Paabort ja teenuse kvalieedijuht Kerli Kõiv korraldavad Tartus Noorte Tugila infopäeva, mille eesmärk on arutada hetkeseisu ja tugiteenuse arendustegevusi. Infopäeval panustab ka Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa. Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

23.01

 • Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov osaleb kohtumisel Eesti Noorteühenduste Liidus.
 • Eesti ANK Noortegarantii tugimeetme Noorte Tugila programmijuht Heidi Paabort, teenuse kvalieedijuht Kerli Kõiv, Nopi Üles projektijuht Riin Luks ja noorsootöötaja Carolyn Mets osalevad ESF tegevussuuna „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ 2018. aasta partnerite korralisel esimesel kohtumisel Tartus.

26.01

 • Heidi Paabort ja Kerli Kõiv kohtuvad Sotsiaalministeeriumi esindusega, et arutada koostööd Eesti ANKi (Noorte Tugila) ja uue loodava noortegarantii tugisüsteemi edasiarenduste teemal. Eelkõige on teemadeks tulevane juhtumikorraldus ja ühiskoolitused.
 • Riin Luks osaleb ENLi, ENTK ja SANA esindajatega kokkusaamisel, teemaks projektifondid ja omaalgatuste toetamine.
 • Ivika Uslov, Kerli Kõiv, Heidi Paabort, Riin Luks, Marek Mekk, Kristi Paas osalevad noortevaldkonna tunnustussündmusel Tallinnas.

Teised tegevused sel nädalal Eesti ANKis:

 • Eesti ANK rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt tegeleb rahvusvaheliste projektide jooksvate ülesannetega ning Eesti ANK koordineeritud ja SA Archimedese Noorteagentuuri poolt Erasmus+ programmi vahenditest rahastatud strateegilise koostööprojekti “Community Guarantee” õppevisiidi võõrustamisega Tartus 24.-30.01. Õppevisiidi raames tutvuvad osalejad Islandilt, Portugalist, Itaaliast ja Eestist teenustega, mis on suunatud noortele, kes ei õpi ega tööta. Õppevisiidi Eesti esindusse kuuluvad Stiina Kütt, Ivika Uslov, Kerli Kõiv, Annika Rannamets ja Elo Lättemägi.
 • Ivika Uslov koostab HMN poolt toetatud projekti “Selge suund” lõpuaruannet, väljastab 2018. aasta avatud noortekeskuste projektikonkursi raames eelnõustamisele saadetud taotluste vastuseid, teeb ettevalmistusi 9.02.2018 Tartus toimuva noorte haridusmessiks Intellektika 2018.
 • Eesti ANK juhatuse liige Kristi Paas tegeleb HMN poolt toetatud projekti “Kogemuste kullaproovi” teavitustegevuse ja suunatud pakkumiste tegemisega.
 • Heidi Paabort koostab sel nädalal rahvusvahelise eelvisiidi ja konverentsi “Kogukonnagarantii” aruannet KÜSKile.
 • Projekti Nopi Üles raames viiakse läbi nõustamisi ning tegeletakse PickUp vahearuannete põhjal kokkuvõtete tegemisega.
 • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa teeb ettevalmistusi HMN poolt toetatud projekti „Kogemuste kullaproov“ sessioonide käivitamiseks; panustab projekti „Selge suund“ aruande koostamisse ja täiendab end 25.-28.01 ISCI coach-superviisori väljaõppes Tallinnas.