Nädal 41: 9.-13.10.2017

E, 9.10

Alates 9.10 on avatud taotluste saatmine Nopi Üles – lõimumise eri stipendiumile.

T, 10.10

Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib läbi HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames meeskonna coaching’u 10.10 Antslas.

K, 11.10

Anne Õuemaa viib läbi HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames meeskonna coaching’u 11.10 Kilingi-Nõmmel.

Riin Luks osaleb noortemalevate korraldajate seminaril “Oleme ettevõtlikud” Tartus.

N, 12.10

Eesti ANK esindusena osalevad Kristi Paas ja Stiina Kütt SA Archimedese noorteagentuuri sünnipäeval Tallinnas.

Riin Luks ja Carolyn Mets osalevad projektikomisjoni koosolekul Briti Nõukoguga.

R, 13.10

Anne Õuemaa viib läbi HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames meeskonna coaching’u 13.10 Sõmerul.

 

Teised tegevused Eesti ANKis sel nädalal:

Noorte Tugila teenuse kvaliteedijuht Kerli Kõiv analüüsib Tugila tegevusi viimasel perioodil. Kerli osaleb ENL noorte osaluse fondi komisjoni töös.

Uus nädal. Eesti ANK tegevjuht ja Noorte Tugila programmijuht Heidi Paabort valmistab sel nädalal ette novembris toimuvat School to Work võrgustiku õppevisiiti Tartusse, kodanikuühiskonna kaasamise töötuba ja konverentsi “Kogukonnagarantii”. Saadaval veel viimased vabad kohad!

Eesti ANK noorsootöö spetsialist ja projektijuht Ivika Uslov panustab konverentsi “Kogukonnagarantii” tehnilisse korraldusse, teeb ettevalmistusi HMN poolt toetatud projekti “Selge suund” meistriklassiks ja viibib 10.-17.10 korralisel puhkusel.

Eesti ANK büroo- ja rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt tegeleb büroo ja rahvusvaheliste projektidega seotud jooksvate ülesannetega, sh rahvusvaheliste visiitide kokkuvõtete tegemise ja algavate EVT tegevuste ettevalmistustega.

Nopi Üles projektijuht Riin Luks tegeleb sellel nädalal noorte aruandluste läbilugemise ja tagasisidestamisega.

2017 aastal tähistatakse Eestis Laste- ja noorte kultuuriaastat. Eesti ANK soovib selle raames tutvustada oma liikmete noortekeskusi, et näidata, millised võimalused on lastel ja noortel üle Eesti. Sel nädalal on meil hea meel tutvustada Sillamäe Avatud Noortekeskust ESN.

“MTÜ Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon – ESN on loodud 17.mail 1994.a. Idee avada Sillamäe Avatud Noortekeskus sündis 2002. aasta suvel, mil aktiivne noortegrupp hakkas tegelema selle idee teostamisega. Projekt Sillamäe Avatud Noortekeskus on MTÜ Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsiooni – ESN ja Sillamäe Linnavalitsuse ühisprojekt, mis hakkas tegutsema 1. aprillist 2003.a Ühing kuulub alates 2011. aastast Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusse (Eesti ANK). Sillamäe Avatud Noortekeskuses on loodud selline mitteformaalne keskkond, et igal noorel, sõltumata nahavärvist, emakeelest, usutunnistusest ning soost, on võrdsed võimalused oma vabaaja veetmiseks. Sillamäe Avatud Noortekeskuse baasil aktiivselt tegutsevad sellised huviringid nagu: Aikido klubi „Momiji Dojo“, poksklubi, karate klubi lauatennis, Tantsustuudio „Dance Box Stuudio“, videostuudio ESN TV jt. Sillamäe Avatud Noortekeskus toetab aktiivselt noorte algatusi, korraldab ja osaleb erinevatel nooteüritusel nii linna, maakonna kui ka riigi tasandil. Sillamäe Avatud Noortekeskus teeb aktiivset koostööd Sillamäe Alaealiste Komisjoniga ning töötab riskilaste- ja noortega, teostades preventiivset tööd linna tasandil. Sillamäe ANK ESN koordineerib programmi “Noorte Tugila”, osutades Sillamäe ja Jõhvi linnas ning Vaivara vallas lisatuge noortele vanuses 16-26, kes ei õpi ega tööta. Eelmise aasta jooksul viidi edukalt läbi noorte televisiooni projekt “ESN TV”. Keskuses töötavad ka pädevad noorsootöötajad, sotsiaalpedagoogid ja psühholoogid, kes on alati valmis nõustama noori ja lapsevanemaid. Sillamäe Avatus Noortekeskuse baasil korraldatakse erinevaid seminare ja koolitusi. ”